Conform datelor statistice, durata medie de viață a crescut

   Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice este o zi specială în întreaga lume şi este sărbătorită în data de 1 octombrie a fiecarui an şi ne reaminteşte cât de valoroşi sunt oamenii, indiferent de vârsta lor. Sloganul acestei campanii este “Categoria +60 contează!”, iar tema este „Pași spre viitor: încurajarea talentelor, a contribuțiilor și a participării persoanelor vârstnice în societate”. Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită în decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în baza Rezoluției nr. 45/106.

În domeniul protecţiei sociale a populaţiei, Consiliul Europei a adoptat, la 3 mai 1996, Carta Socială Europeană, care vizează dreptul la protecţia sănătăţii, la securitatea socială şi medicală, cât şi dreptul de a beneficia de servicii sociale. Carta a fost semnată de România la 15 mai 1997 şi a fost ratificată prin legea nr. 74/1999. Astfel, a fost adoptată Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul legii, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege. Uniunea Europeană se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire a populaţiei. Conform ultimelor previziuni ale Eurostat, publicate în 2008, până în 2060 în Uniunea Europeană vor fi numai două persoane de vârstă activă (între 15 şi 64 ani) pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, în comparaţie cu raportul actual de patru la unu. Această tendinţă se aşteaptă să atingă punctul culminant între anii 2015 şi 2035, când grupul numeros al generaţiei „baby boom” va fi la vârsta pensionării. Această schimbare poate fi pusă pe seama efectului combinat al ratei scăzute a natalităţii şi al creşterii speranţei de viaţă. Începând cu anul 1960, speranţa de viaţă a crescut cu opt ani, iar prognozele demografice pe următorii patruzeci de ani anticipează creşterea speranţei de viaţă cu încă cinci ani. De reţinut faptul că în anul 2030 se estimează că populaţia cu vârsta peste 60 de ani va număra 1,4 miliarde de persoane. Scopul campaniei este favorizarea și extinderea contribuției efective a vârstnicilor la nivelul familiei, al comunității și societății, în general, în concordanță cu nevoile, preferințele și drepturile lor fundamentale. La nivel mondial ritmul de creștere al populației vârstnice, raportat la populația totală este mai susținut, unul din factorii favorizanți constituindu-l mărirea substanțială la nivel global a speranței de viață, de la 62,4 ani (între 1980-1985), la 75,9 ani (între 2045 și 2050). Durata medie de viaţă în România a înregistrat o creştere constantă în ultimii 30 de ani. Astfel, dacă în perioada 1970 – 1972 durata medie de viaţă era de 68,58 de ani, în perioada 2000 – 2002 aceasta  ajungea la 71,18 ani, iar în perioada 2002-2004 era de 74,78 de ani. La sexul masculin se înregistrează în perioada 2011-2013 o durată medie de viaţă de 70,7 ani, iar la sexul feminin 77,86 ani, faţă de 75,47 ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: