Guvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru CEH pe anul 2017

În şedinţa de la finele lunii august guvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al CEH pentru anul 2017. La  fundamentarea veniturilor s-a avut în vedere în principal veniturile realizate din vânzarea energiei electrice şi termice, veniturile din vânzarea energiei marfă, precum şi alte venituri. La capitolul venituri se adaugă şi ajutorul de stat pentru închiderea minelor de cărbune neviabile pentru anul 2017, acordat prin Decizia CE C (2016) 7719 final în sumă de 198.830 mii lei, conform prevederilor Legii 6/ 2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Cheltuieli din sume acordate Ministerului Energiei şi rămase neutilizate în anul anterior al CEH este  defalcat astfel:  132.226 mii lei reprezentând ajutor de stat acordat sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximă livrată de 290.800 tone şi o putere calorifică minimă de 3.200 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 130,27 lei;  66.604 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale;  rezultatul brut estimat pentru anul 2017 este unul negativ, respectiv o pierdere totală de 169.177 mii lei, cu 80,29% mai mică decât cea realizată la finele anului 2016 în sumă de 858.352 mii lei. Nivelul pierderii este datorat în principal condiţiilor economice în care îşi desfăşoară activitatea societatea, prin eliminarea pieţei reglementate, energia electrică fiind vândută la preţurile pieţei libere. Handicapul natural pe care Complexul Energetic Hunedoara SA îl are ca urmare a faptului că, utilizează cel mai scump combustibil, este accentuat de sistemul concurenţial de pe piaţa de energie, în care preţul de vânzare este coborât de către sectoarele energiei regenerabile.

La nivelul societăţii au fost luate măsuri de reorganizare şi restructurare în condiţiile legii, efectele acestora se vor vedea în anii următori;  H.G. nr. 266/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017;  nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2017: 1,4%, prevăzut în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020 publicat de Ministerul Finanţelor Publice; nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcţie de necesarul de materiale şi servicii necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii;  nivelul şi structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, etc;  nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale; nivelul cheltuielilor de natură salarială ce a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi care prezintă o reducere cu 2,73%, faţă de nivelul aprobat al anului 2016, ca urmare a diminuării numărului mediu de salariaţi pentru anul 2017, de la 5.827 persoane la 4.893 persoane, respectiv cu 16,03%;  creşterea câştigului mediu brut pe salariat cu 17% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 59, alin. 6 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;  numărul de personal realizat la finele anului 2016 este de 4.942 persoane, cu 142 de persoane mai mic decât numărul de 5.084 persoane aprobat în bugetul pe anul 2016.

Chiar dacă la Lupeni ministrul Energiei Toma Petcu declara că nu se fac disponibilizări, iată că, până la finele anul 2017, vor pleca din sistem 393 de salariaţi, ca  urmare a ieşirilor voluntare la pensie, conform prevederilor legale, fără a beneficia de plăţi compensatorii, rezultând necesitatea angajării unui număr de 310 persoane specializate, pentru ca activitatea în subteran să nu fie afectată.

Se are în vedere  disponibilizarea colectivă a unui număr de 1.086 persoane în anul 2017, conform nivelului aprobat în Decizia CE C (2016) 7719 final, iar  pentru aceştia sunt prevăzute în buget, cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizării colective de personal. Reducerea numărului de personal se efectuează prin aplicarea unui program de concedieri colective, program care presupune măsuri de protecţie socială prin acordarea de plăţi compensatorii, indemnizaţie de şomaj şi venit de completare conform O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013- 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările şi completările ulterioare. În anul 2017 se prevăd plăţi restante în sumă de 834.570 mii lei. (A.D.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: