Țării, cât mai mult cărbune pe fondul închiderilor de mine

   Din datele furnizate de Transelectrica, cărbunele reprezintă încă de duminica trecută, principala sursă de producere a energiei electrice, pe fondul scăderii producției din hidrocentrale, din cauza secetei.

Chiar dacă este pus pe lista neagră a resurselor energetice și se regășeste cu greu în noua strategie energetică națională, cărbunele și energia produsă de cele două complexe energetice, Hunedoara și Oltenia au salvat România de la prăbușirea  sistemului energetic.

Din cauza acestor avarii care apar în sistem, mai multe ”voci„ cer ca această resursă națională, cărbunele să fie declarat resursa care asigură siguranța sistemului energetic național. Iar pentru a asigura țării cât mai mult cărbune,  minerii sunt chemați să lucreze și în weekenduri și în luna august. CEH a încheiat un acord cu sindicatele, minerii fiind chemați la muncă și sâmbăta și duminica, în sectoarele productive. Din cauza scăderii producției de electricitate din hidrocentrale, CEH a ajuns să tranzacționeze energia la prețul pieței pe bursă, cu o creștere mai mare cu 30-50%, decât prețul precedent,  ceea ce constituie o îmbunătăţire a veniturilor companiei. Totodată pentru buna desfășurare a activităților în cadrul complexului hunedorean, au fost angajate peste 100 de persoane,  pentru minele viabile Livezeni și Vulcan. Și totuși, raportul comisiei pentru huilă din cadrul  ministerului Energiei, consideră că huila, ca și combustibil primar pentru cele două termocentrale, cea de la Paroșeni și de la Mintia, este în general, necompetitivă. În anul 2011, Statul Român a notificat Comisia Europeană pentru aprobarea accesării unui ajutor de stat în vederea închiderii minelor necompetitive, în baza Deciziei 787/2010/UE. Astfel, au fost emise C(2012) 1020 final şi Decizia C(2015) 8066 final.

Decizia iniţială a aprobat un ajutor în valoare de 784 mil. lei pentru acoperirea pierderilor aferente producţiei, până la încetarea activităţii de producţie, în conformitate cu Art.3, şi un ajutor în valoare de 385 mil. lei pentru acoperirea costurilor excepţionale, conform Art.4.

Pentru siguranţa şi adecvanţa sistemului energetic naţional este necesară funcţionarea celor două grupuri energetice (S.E. Deva – grupul nr.3 şi S.E. Paroşeni – grupul nr.4), justificată fiind de amplasarea acestora deasupra axei mediane imaginară care împarte România în două zone: zona de sud (80 % din producţia totală de energie electrică din țară) și zona de nord (20% din producţia totală de energie electrică din ţară). În condiţiile asigurării unor surse minime pentru investiţii şi mentenanţă, cele două unităţi miniere care astăzi înregistrează cele mai mici costuri de producţie (E.M. Livezeni şi E.M. Vulcan) pot atinge un nivel competitiv al costurilor de valorificare a cărbunelui, față de cărbunele de import, ţinând cont şi de influența costului de transport către cele două termocentrale.

În cazul vânzării energiei la nivelul costurilor de producţie cu recunoaşterea costului de producere a huilei, este posibilă funcţionarea minelor împreună cu cele două termocentrale, în baza unei scheme de ajutor de stat de tip SIEG  (Servicii de Interes Economic General.) Închiderea minelor necompetitive se poate face în condiţiile stipulate prin licenţa de exploatare şi cu respectarea Legii minelor nr.85/2003 şi în baza Deciziei CE 787/2010/UE. Închiderea minelor fără epuizarea rezervelor pregătite (estimată la 1,6 ani) poate conduce la compromiterea rezervelor de cărbune rămase neexploatate şi la distrugerea pilierilor de siguranţă pentru perimetrele locuite, datorită inundării necontrolate a spaţiului exploatat şi a riscului de autoaprindere a zăcământului. Guvernul a adoptat și un  memorandum privind modificarea unui ajutor de stat acordat SNIMVJ pentru includerea în programul de închidere a celor două mine neviabile din cadrul CEH. ajutorul de stat este raportat pentru perioads 2011- 2024.

”Închiderea celor două  unităţi se va realiza, astfel, în condiţii de siguranţă şi protecţia mediului, cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în cazul nerespectării prevederilor specifice închiderii minelor. De asemenea, se vor recupera şi vor fi aduse la suprafaţă utilajele existente în aceste mine (motoare, redresoare, staţii de transformare etc.), care conţin lubrifianţi ce pot polua apele subterane. Închiderea celor  două unităţi de producţie se va realiza până la sfârşitul anului 2018”,  se arată în comunicatul ministerului de resort,  care a prenotificat Comisiei Europene  intenţia de modificare a ajutorului de stat, iar măsura va fi implementată după obţinerea deciziei de autorizare de la CE.

Angella Dumitrașcu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: