447,8 milioane de lei pentru închiderea minelor Lupeni și Lonea…

         Comisia Europeană a decis că proiectul României de a acorda un sprijin de stat în valoare de 447,8 milioane de lei pentru atenuarea impactului social şi de mediu produs de închiderea a două mine de cărbune necompetitive până în 2018 este conform cu normele UE în materie de ajutoare de stat şi nu va denatura concurenţa în mod nejustificat, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. În urma deciziei României de închidere a două unităţi miniere necompetitive, ţara a notificat Comisia, în noiembrie 2016, că intenţionează să acorde o finanţare publică în valoare de 447,8 milioane de lei (aproximativ 99 de milioane de euro) pentru a se asigura că închiderea respectivelor unităţi se desfăşoară în condiţii corespunzătoare.         Din evaluarea Comisiei a reieşit că, în conformitate cu Decizia Consiliului, ajutorul vizează facilitarea procesului de închidere, urmând ca un sprijin financiar în valoare totală de 233,7 milioane de lei (aproximativ 52 de milioane de euro) să fie acordat lucrătorilor care îşi vor pierde locul de muncă ca urmare a închiderii minelor. Sprijinul de stat va servi, în special, la finanţarea salariilor compensatorii pentru personalul disponibilizat, a programelor de reconversie profesională destinate foştilor angajaţi şi a altor prestaţii sociale pentru respectivii lucrători. Acest sprijin va fi utilizat, de asemenea, pentru întreprinderea măsurilor necesare de siguranţă în subteran care au legătură cu închiderea minelor, pentru reabilitarea arealelor miniere şi pentru recultivarea terenurilor după închiderea minelor. Cu restul ajutorului, respectiv 214,1 milioane de lei (aproximativ 47 de milioane de euro), se vor acoperi pierderile de producţie ale minelor până la închidere. Executivul comunitar subliniază că responsabilitatea luării deciziilor de a închide sau nu minele de cărbune deţinute de stat revine statelor membre. În conformitate cu normele UE în materie de ajutoare de stat, în special Decizia 2010/787/UE a Consiliului, statele membre pot sprijini închiderea minelor de cărbune necompetitive în vederea atenuării impactului social şi de mediu. Ajutoarele prin care se acoperă costurile excepţionale rezultate din activităţile care au legătură cu închiderea minelor, în special cele sprijinul destinat reducerii costurilor sociale, cum ar fi plata prestaţiilor sociale sau a pensiilor anticipate, costurile lucrărilor de siguranţă sau de reabilitare a arealelor care sunt efectuate în unităţile de producţie vizate de închidere şi costurile pentru pomparea şi epurarea apelor din minele dezafectate, pot fi plătite după închidere până în 2027, tot pe baza unui plan de închidere aprobat.

Ella Schreiber

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: