Senatorul Haralambie Vochiţoiu a iniţiat şi susţine propunerea legislativă privind aprobarea programului „Case sociale în mediul rural”

Pliant  AHD Consiliul JudeLtean hary Senatorul Haralambie Vochiţoiu – Liderul Grupului UNPR din Senatul României a iniţiat şi susţine, alături de preşedintele formaţiunii, dl. deputat Valeriu Steriu şi colegii deputaţi şi senatori UNPR, Propunerea legislativă privind aprobarea Programului „Case sociale în mediul rural”.

Această iniţiativă urmăreşte acordarea de facilităţi în vederea combaterii migraţiei tinerelor familii de români, cât şi asistarea acelor familii care au venituri reduse şi se găsesc fără o locuinţă. Modul prin care urmează să se pună în practică acest program constă în achiziţionarea de locuinţe sociale, din mediul rural, de către unităţile administrativ teritoriale aparţinătoare, cu finanţare din bugetul consiliilor locale, aceste fonduri suplimentându-se prin donaţii ale persoanelor fizice şi ale agenţilor economici.

Locuinţele achiziţionate prin acest program de către primăriile comunelor, nu vor putea fi vândute sau închiriate de către acestea, ci se vor repartiza spre folosinţă, cu titlu gratuit, către beneficiari, în baza unui contract de folosinţă încheiat pe o perioadă de 5 ani, care se poate prelungi pe baza actelor doveditoare legal prevăzute.

Categoriile care pot beneficia de o locuinţă socială în mediul rural sunt următoarele:

– persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

– familiile care au cel puţin 3 copii minori în întreţinere;

– familiile care au un venit mediu lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, anterior lunii în care se repartizează locuinţa;

– invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap;

– pensionarii, veteranii şi văduvele de război;

– beneficiarii prevederilor Legii nr. 34/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare şi ai prevederilor Decretului lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite;

– familiile care au domiciliul ori reşedinţa înscrisă în actele de identitate pe raza unităţii administrativ teritoriale.

De facilităţile acestui program nu pot beneficia persoanele care deţin în proprietate o locuinţă; care au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe sau care deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Senatorul Haralambie Vochiţoiu subliniază că, potrivit legilor Statului român, accesul liber şi neîngrădit la o locuinţă este un drept cetăţenesc, iar în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi a riscului excluziunii sociale sunt necesare politici publice prin care să se asigure accesul persoanelor vulnerabile la o serie de drepturi fundamentale, între care se numără şi dreptul la o locuinţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: