Satele aparţinătoare oraşelor din Valea Jiului sunt eligibile prin POR 2014 – 2020

hary pliant       Într-o recentă interpelare depusă de senatorul Haralambie Vochiţoiu în care acesta cerea lămuriri vizavi de stabilirea zonelor periurbane aferente localităţilor din Valea Jiului, în răspunsul primit din partea ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se face referire la faptul că, actuala componenţă şi denumirile unităţilor administrativ teritoriale din Valea Jiului este stabilită prin Legea nr. 2/1968 şi că, potrivit actului normativ, localităţile din componenţa UAT-urilor menţionate, sunt localităţi urbane şi nu sunt sate ce aparţin oraşelor sau municipiilor, acestea neavând statul rural.

Până în prezent, la MDRAP nu au fost depuse documentaţii pentru amenajarea teritoriului, în vederea stabilirii teritoriilor periurbane de către autorităţile publice din Valea Jiului. Dar, în conformitate cu OUG 26/ 2200 cu privire la asociaţii şi fundaţii, acum, se pot constitui GAL-uri care reprezintă parteneriatele dintre diverşi reprezentanţi ai sectorului socio economic din teritoriu, care determină direcţia de dezvoltare a regiunii şi au ca sarcină implementarea unor strategii de dezvoltare locală, privind alocarea resurselor financiare şi de a le administra. Acestea pot stimula în mod eficient dezvoltarea durabilă, pentru că, facilitează obţinerea de fonduri europene prin programele actuale, consolidează dialogul şi cooperarea dintre diferiţi actori locali, adună şi combină resursele umane şi financiare disponibile din sectorul public, din cel privat, din sectorul civic şi voluntar, etc.

În imediata perioadă de timp, la nivelul MDRAP se va pune în aplicare modificarea Legii 351/2001, în cadrul căruia, este propusă clarificarea situaţiei acestor localităţi aparţinătoare, în vederea încadrării în programele de finanţare.

Diferite axe prioritare ale POR 2014-2020 vor finanţa investiţiile pentru dezvoltarea oraşelor, definite ca UAT-uri, care includ atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora, satele aparţinătoare oraşelor şi municipiilor sunt eligibile pentru finanţare prin POR 2014-2020 pe următoarele axe: Axa prioritară 3: sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,; Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valoroficarea durabilă a patrimoniului cultural; Axa prioritară 7: diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Axa prioritară 8: dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. (E.D.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: