Tichete sociale pentru familiile defavorizate din Lupeni

             Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile defavorizate din Municipiul Lupeni în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: vârsta minimă a copilului este de trei ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de trei ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de trei ani vârsta maximă a copilului este de şase ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar 2016, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar, venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (284 lei), cu modificările şi completările ulterioare.

“Având în vedere ca pe raza municipiului Lupeni există multe familii defavorizate social care au spre creştere şi îngrijire copii cu vârste cuprinse între trei ani şi şase ani şi care, din motive financiare prezintă riscul de a nu reuşi să asigure cele necesare copiilor privind accesul la educaţie în grădiniţe, considerăm că este necesar desemnarea unor persoane din cadrul SPAS Lupeni pentru identificarea potenţialilor beneficiari. Personalul desemnat va trebui să identifice toţi copiii eligibili, cu vârste între trei ani şi şase ani, cu domiciliul pe raza Municipiului Lupeni, prin corelarea listelor de copii aflaţi în evidenţa beneficiarilor de venit minim garantat, a beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei, a celor aflaţi în evidenţa S.P.A.S., sau a cazurilor identificate de către personalul din cadrul SPAS Lupeni, cu ocazia efectuării de anchete sociale în scopul acordării altor servicii sociale, beneficiarilor de alocaţii pentru susţinerea familiei, cu listele transmise de către grădiniţele de pe raza Municipiului Lupeni”, a declarat primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeriţă.

Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. Dreptul la stimulente se acordă numai pentru familiile care au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Lupeni, începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea / frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. (E.D.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: