Federaţia Democratică a Romilor vrea o nouă reformă

În urma scandalurilor iscate, pentru deturnarea fondurilor europene destinate populaţiei romă din România, Federaţia Democratică a Romilor, din care fac parte mai multe asociaţii naţionale, a anunţat printr-un comunicat public că urmăreşte continuarea reformei la nivelul organizaţiei, prin constituirea unui consiliu care are rolul de a asista, asigura şi legitima procesul de reformă la toate nivelurile, Constituirea Consiliului Naţional al Aleşilor locali Romi, care va funcţiona la nivel central şi regional cu rolul de a pune pe agenda publică nevoile comunităţilor locale pe care le reprezintă, elaborarea unui raport anual de activitate al organizaţiei cu privire la activităţile desfăşurate şi execuţia bugetară, identificarea, crearea şi promovarea unei echipe formate din reprezentanţi din cadrul sucursalelor pentru implementarea măsurilor din planul de reformă, etc. Se va continua cu promovarea resurselor umane în poziţiile de reprezentare la nivel organizaţional şi instutuţional în baza principiului meritocraţiei şi integrităţii cât şi reformarea Asociaţiei partida Romilor PRO EUROPA. La nivelul judeţelor s-au constituit astfel de organizaţii, printre acestea, cea mai puternică regăsindu-se în municipiul Lupeni, asociaţia romilor fiind coordonată de preşedintele Teodor Mangu.

„În conformitate cu principiile stabilite la ultima întâlnire avem în vedere susţinerea comunităţilor, promovarea reprezentanţilor model, capacitatea de mobilizare a membrilor comunităţii în vederea promovării binelui comunitar, respectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, respectarea valorilor etnice şi culturale ale minorităţii naţionale a romilor”, a ţinut să declare, preşedintele lupenean şi vicepreşedintele organizaţiei judeţene Hunedoara.

Alocarea resurselor Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” se vor face pe direcţii de acţiune cum ar fi: dezvoltarea socio- economică şi asigurarea accesului egal la servicii sociale a comunităţilor de romi prin întărirea statutului şi capacităţii mediatorilor şcolari, mediatorilor sanitari, experţilor pentru problemele romilor şi a bisericilor pentru romi, susţinerea programelor de alfabetizare şi corectare a fenomenului de abandon şcolar, păstrarea şi promovarea identităţii romilor şi a limbii romani, măsuri de combatere a rasismului, campanii şi acţiuni în domeniul sănătăţii, focusarea intervenţiilor la nivel local, inclusiv prin promvarea şi dezvoltarea de politici publice la nivel local şi regional, protecţia drepturilor individuale şi colective ale romilor ca cetăţeni şi minoritate naţională. La nivelul municipiului Lupeni, comunitarea romă este ajutată prin intermediul ong-urilor existente între care există şi parteneriate ori colaborări cu impact în societate. Acestea s-au implicat în problematica complexă legată de situaţia economico-socială, marea majoritate a populaţiei romă fiind beneficiară de venitul minim garantat.

Pentru elevi şi cei care doresc să-şi continue studiile a fost creat în cadrul instituţiilor de învăţământ şi programul „A Doua Şansă” unde numărul cursanţilor creşte an de an, comunitatea a fost ajutată cu diferite programe care s-au adresat mai multor categorii sociale, inclusiv prin cursuri de calificare şi căutarea unor locuri de muncă. Iar acest proces continuă şi în prezent, după eleborarea noilor măsuri şi principii elaborate la nivel naţional, aşa cum subliniază şi preşedintele interimar, Gheorghe Răducanu, “organizaţia Partida Romilor „Pro Europa” îşi asumă reforma ca un proces care necesită o decizie permanentă în interiorul FeDeR.”   A.D.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: