Au început lucrările pentru punerea în siguranţă a barajului de la Valea de Peşti

avram si corici la barajÎncă de anul trecut, s-a tot vorbit despre începerea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a barajului de la Valea de Peşti, pentru punerea lui în siguranţă. Iată că, la mai bine de un an de zile de la solicitarea unor informaţii de interes public, pe care publicaţia noastră le-a înaintat ABA JIU, s-au găsit, în sfârşit, şi banii necesari punerii în siguranţă a barajului Valea de Peşti. Patru milioane de lei, ce provin din bugetul Administraţiei Bazinale ABA JIU, au fost alocaţi pentru această investiţie. O veste bună, pe care ne-a dat-o directorul general dr. ing. Marin Talău, este că a fost prelungită şi autorizaţia de funcţionare a barajului, până în luna aprilie 2020. Singurul parlamentar hunedorean care s-a interesat de situaţia acestui obiectiv important pentru Valea Jiului a fost deputatul Cristian Resmeriţă, care, încă din anul 2013 îi cerea ministrului Mediului să-i prezinte măsurile de reabilitare şi modernizare a acestui baraj, pentru evitarea unei catastrofe.

Barajul de la Valea de Peşti are autorizaţie de funcţionare până în anul 2020

baraj Barajul Valea de Peşti este un baraj din anrocamente cu înălţime maximă de 56,0 m, proiectat şi realizat în perioada 1965-1974, etanşat cu mască amonte din beton asfaltic, de 17,50 cm grosime alcatuită din 4 straturi. Barajul este situat în bazinul râului Jiu şi realizează o retenţie la NNR (826,50mdM) evaluată iniţial la 4,2 milioane mc şi ulterior la 3,8 milioane mc (conform batimetriei din 1997). Amenajarea a fost pusă sub sarcină în anul 1973. Lucrarea a fost încadrată în clasa a II – a de importanţă (construcţie mare) şi în categoria B de importanţă (importanţă deosebită) având indicele de risc asociat Rb=0,46. Ea constituie principala sursă de alimentare cu apă a localităţilor din bazinul Jiului superior. Sistemul de urmărire a comportării în timp, proiectat şi pus în operă odată cu lucrarea, corespunde exigenţelor legislaţiei actuale (OUG 244/2000 modificată şi completată cu Legea 466/2001- Legea siguranţei barajelor) pentru categoria ,,urmărire specială”.

Pe baza examinării completă a stării tehnice a barajului şi a condiţiilor de exploatare a acestuia rezultă faptul că siguranţa barajului nu este afectată de starea de fisurare a măştii asfaltice, care nu prezintă pericol în exploatare atâta timp cât debitul apei de infiltrare prin corpul barajului măsurat la adâncimi diferite este în limite normale. De mare importanţă se consideră însă lucrările de reparaţii şi modernizări ale unor echipamente şi mecanisme, care în prezent au un grad mai mare de risc în exploatare.

„În luna septembrie 2013 s-a evaluat starea de siguranţă a echipamentului hidroelectromecanic de la Barajul Valea de Peşti de către un expert tehnic autorizat MMSC care a recomandat măsurile necesare a fi luate în perioada următoare de exploatare, astfel încât acesta să se facă în siguranţă. Măsurile au fost prezentate în ordinea priorităţii şi grupate în măsuri care pot fi aplicate fără golirea lacului şi măsuri care se pot realiza numai cu golirea lacului de acumulare. Ultima autorizaţie de funcţionare în siguranţă a barajului Valea de Peşti a avut nr. 155 din 13.11.2009 cu perioada de valabilitate până în 13.11.2013. Barajul Valea de Peşti a avut autorizaţie de gospodărire a apelor cu nr. 212 din 11.11.2008 cu valabilitate până în 30.11.2013. Are autorizaţie de mediu nr.76 din 16.04.2010 cu valbilitate până în 16.04.2020. În anul 2013 a fost realizată expertizarea stării de siguranţă a barajului Valea de Peşti, în vederea reautorizării de funcţionare în siguranţă, de către doi experţi autorizaţi, atât pentru partea de construcţii, cât şi pentru echipamentele electro-hidro-mecanice. Cei doi experţi certificaţi au recomandat autorizarea de funcţionare în siguranţă pe o perioadă determinată de patru ani. Anual A.B.A. Jiu, prin Sistemul Hidrotehnic Petroşani, execută lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii prin programul anual de gospodărirea anuală a apei formaţiei de lucru „Baraj Valea de Peşti şi priza Buta”. Printre lucrările de reabilitare şi întreţinere efectuate anual de formaţia de lucru, cu o valoare totală de 240.000 lei, menţionăm: reparare instalaţie electrică pe coronamentul barajului, reparaţii interioare la casa puţului, reparaţie platformă hidrometeorologică, reparaţii la postul hidrometric Valea de Peşti, consolidare prin zid de sprijin de susţinere drum acces baraj întreţinere echipamente hidromecanice, confecţionare plutitor, etc”, se arata în răspunsul primit din partea dr. ing. Marin Talău, director general al ABA Jiu, anul trecut, în luna aprilie.

Populaţia din vestul Văii Jiului va avea   alternative de aprovizionare cu apă potabilă

Încă de la începutul lunii august, golirea barajului s-a făcut treptat, fără a fi afectată aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă. Directorul APA SERV şi Sorin Corici, directorul regional al Sistemului Hidrotehnic Petroşani, au efectuat zilele trecute o vizită de documentare la baraj şi la celelate două surse de alimentare cu apă a populaţiei din vestul Văii Jiului, captările Lazăru şi Buta. Cei doi directori au discutat despre lucrările care se vor face la baraj, dar şi despre alternativele de aprovizionare cu apă, în umătorul an, atât cât se preconizează a dura lucrările de punere în siguranţă a barajului Valea de Peşti.

“Am efectuat o vizită de documentare împreună cu reprezentantul de la Apele Române, la cele două surse alternative de captare din zona de vest, Lazărul şi Buta şi cred că vom putea asigura, fără probleme, alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor noştri, 24/24h. Va fi un termen mai lung, de aproximativ un an de zile şi este posibil ca, din cauza unor condiţii meteo, să mai înregistrăm şi unele restricţii. Sunt convins că cetăţenii din Valea Jiului şi mai ales cei din localităţile care vor fi afectate de aceste lucrări, să înţeleagă că şi pe noi ne afectează aceste sincope în alimentarea cu apă potabilă a acesteo zone”, a ţinut să declare directorul general al APA SERV, Costel Avram.

Cotele apelor Jiului de Vest vor creşte

Având în vedere că se vor executa reparaţii şi reabilitări la golirea de fund a barajului, în următoarea perioadă de timp, cotele apelor Jiului de Vest vor creşte cu aproximativ 30 de centimetri. Directorul regional al Sistemului Hidrotehnic Petroşani, Sorin Corici, face un apel către populaţie ca să evite depasările pe malurile Jiului şi să nu-şi lase nesupravegheate animalele.

            “Pe cursul Jiului de Vest, dar şi pe Defileul Jiului, vor fi creşteri de nivel de aproximativ 40 de centimetri. Fac un apel, prin intermediul publicaţiei dumneavoastră, către populaţie să nu staţioneze pe malurile râului, să-l traverseze, să se scalde sau să-şi lase animalele nesupravegheate. Numai aşa pot să evite viitura ce se va forma în albia râului Jiu de Vest. Barajul va fi golit complet pentru demararea lucrărilor de punerea lui în siguranţă”, a declarat ing. Sorin Corici.

În prima etapă a proiectului, după golirea completă a barajului se vor schimba cele două vane, şi se speră ca lucrările să fie finalizate anul acesta. În funcţie de alocările bugetare, se vor parcurge şi celelalte etape ale proiectului ce vizează, punerea în siguranţă a barajului Valea de Peşti.

Angella DumitraŞcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: