Din reclamant a ajuns păgubit

RASPUNS RECLAMATIE 001Reabilitarea blocurilor în oraşul Petrila a avut efecte benefice asupra populaţiei în sensul că au scăzut costurile la întreţinere, iar firmele care au făcut reabilitările sunt recunoscute pentru calitatea lucrărilor executate. Fiecare dintre locatarii unui bloc are obligaţia să contribuie cu cotă parte la reabilitări. În anul 2010 o asociaţie pe proprietari din Petrila a fost beneficiara  reabilitării blocurilor nr. 2 şi 5, în baza OG 18/2000 conform contractului de mandat nr. 61/06.05.2009 încheiat cu Consiliul Local Petrila şi a contractului de lucrări nr 61/111/10.06.2010 încheiat cu SC Anemone Company.

Lucrările s-ai executat şi recepţionat onform procesului verbal din data de 24.11.2010. Întrucât o parte din membrii asociaţiei de proprietari nu au achitat sumele datorate, asociaţia, prin reprezentantul acestuia a formulat o acţiune civilă cu pretenţii şi în schimb, intimaţii au contestat printr-o întâmpinare şi o cerere neconvenţională calitatea lucrărilor executate, şi, nu că nu au fost executate în totalitate şi mai mult, conform proiectului s-au produs degradări ale apartamentelor. Cei doi reclamanţi se pare că ar fi cerut reprezentantului asociaţiei de proprietari despăgubiri de 2000 de lei „m-au şantajat şi m-au constrâns prin violenţă şi ameninţare să restitui nişte bani pentru contravaloarea reparaţiilor făcute de unul dintre reclamanţi”.  În instanţă, reprezentantul proprietarilor a venit cu adresa firmei constructoare în care se specifică clar că „lucrările de reabilitare termică şi energetică la blocurile menţionate nu au avut niciun incident până în prezent, respectiv placarea în totalitate a blocului şi schimbarea în totalitate a acoperişului. În urma celor trei recepţii finale efectuate de comisia mixtă din primărie, plus asociaţia supervizată de dirigintele de şantier nu au constatat nicun fel de defecte la lucrările mai sus menţionate”.

Intimaţii au venit în schimb cu o altă expertiză în construcţii cu inscrisuri şi martori, iar sensul procesului s-a schimbat radical, în sensul că în luna februarie completul de judecată al cărui preşedinte a fost dl Zeteş Ioan  respinge cererea de revizuire a petentului, (n.r. reprezentantul asociaţiei de locatari)  şi în baza art. 192 al. 1 c. proc. Pen. obligă revizuientul la plata sumei de 50 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare de stat.

Cam aşa ştiu judecătorii noştri să dea sentinţe împotriva celor care reprezintă interesele cetăţenilor oneşti care se achită de datorii aşa cum este prevăzut în Legea 230/ 2007 şi HG 1588/2007. Iar cei acuzaţi de calomnie şi şantaj sunt bine mersi, cu toate că în  cererea de revizuire se specifică clar că „cei doi intimaţi, respectiv V.M. şi P.M. T. se fac vinovaţi de infracţiuni de şantaj şi calomnie”.

Angella DUMITRAŞCU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: