Finanţare pentru un nou proiect european, la Lupeni

vvtorul centru de la lupeni Zilele trecute, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Turism a fost semnat contractual de finanţare pentru un nou proiect care va fi implementat în municipiul Lupeni. Prin POR 2007-2013 pe Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, la Lupeni va fi construit un Centru Naţional de Informare şi Promovare turistică şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României şi zonei Straja şi Văii Jiului, ca destinaţie turistică. Contractual de finanţare a fost semnat de preşedintele ANT Simona Man şi viceprimarul Cornel Lungan şi managerul de proiect Andrei Ostrovski. Prin strategia naţională de dezvoltare regională, elaborată pe baza planurilor de dezvoltare regională şi cadrul naţional strategic de referinţă aferent perioadei 2007-2013 s-a identificat şi dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regională, dat fiind potenţialul turistic existent în zona Lupeniului, Straja, Retezat şi Văii Jiului. Acest potenţial turistic justifică sprijinul financiar acordat reabilitării infrastructurii zonei turistice şi valorificării patrimoniului natural, istoric şi cultural, pentru includerea acestora în circuitele turistice şi pentru promovarea lor, tocmai pentru atragerea a unui număr mai mare de turişti atât din ţară, cât şi de peste hotarele acesteia şi de pe toate continentele lumii. Durata de implementare a proiectului va fi de opt luni, iar centrul, urmează să fie dat în folosinţă în luna decembrie. Valoarea totală a proiectului este de 605.764,73 cu TVA.

„În contexul implementării proiectului se prevede atingerea următoarelor obiective: îmbunătăţirea fluxului de turişti la nivelul staţiunii Straja cu 10 la sută, dezvoltarea potenţialului turistic local, creşterea vizitatorilor la noul centru, creşterea vizitatorilor pe noul web site care va fi creat”, a ţinut să declare viceprimarul municipiului Lupeni, Cornel Lungan. Suprastructura centrului va fi realizată în sistem lemn încleiat, închiderile exterioare se vor realiza parţial cu pereţi tristrat şi structură de lemn, acoperişul va fi tip şarpantă, cu ţiglă bituminoasă, din tablă solzi. În interior vor exista standuri şi spaţii de informare, grup sanitar şi vestiar-depozit. CNIPT va fi deservit de personal cu pregătire de specialitate care va putea oferi turiştilor şi tuturor acelora care-i vor trece pragul informaţiile necesare despre Lupeni, zona turistică Straja şi împrejurimile acesteia. (E.D.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: