Activitatea medicilor de familie din județul Hunedoara se desfășoară în condiții normale

Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, este valabil până la data de 31 decembrie 2024. În urma discuțiilor dintre conducerea CAS Hunedoara și reprezentanții Asociației Profesionale a Medicilor de Familie și Patronatul Medicilor de familie din județul Hunedoara, la ora actuală, nu există motive care să conducă la un blocaj în ceea ce privește desfășurarea activității cabinetelor de medicină primară.

„Asigurarea accesului tuturor hunedorenilor la servicii medicale nelimitate și performante, este prioritatea Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara. De asemenea, ne concentrăm toate eforturile pentru a menține o colaborare profesionistă cu toți furnizorii de servicii medicale. Vă asigurăm că, CAS Hunedoara este un partener de încredere și responsabil, astfel încât, împreună să dezvoltăm un sistem de sănătate de calitate în județul Hunedoara”, declară Adrian David, directorul general al CAS Hunedoara.

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr 687/2024 „pentru semestrul I şi trimestrul III al anului 2024, valorile garantate ale punctelor «per capita» şi pe serviciu medical se menţin la nivelul valorilor valabile în semestrul II al anului 2023”, astfel:

În asistența medicală primară:

Valoarea punctului per capita – 12 lei;

Valoarea punctului pe serviciu – 8 lei;

În asistența medicală ambulatorie:

Valoarea punctului pe serviciu – 4,50 lei.

În asistența medicală dentară se menține valoarea orientativă a plafonului de 6.000 lei/lună.

În aceeași hotărâre de guvern se precizează: „contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale se încheie până la data de 31 decembrie a anului pentru care a fost încheiat contractul”.

CNAS înțelege dificultățile cu care sunt confruntați furnizorii de servicii medicale. În acest sens a depus și depune permanent eforturi considerabile pentru a menține valorile de punct la nivelul actual. În scopul creșterii valorii punctului pentru furnizorii de servicii medicale în ambulatoriul clinic de specialitate, instituția a întreprins demersuri către autorități, vizând materializarea acestui obiectiv începând cu trimestrul IV al anului 2024.

Angella Dumitrașcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: