Organizația de Management a Destinației Valea Jiului este în linie dreaptă

                 Turismul este un domeniu de activitate ce valorifică o „materie primă” practic inepuizabilă, şi anume, resursele turistice existente, care necesită doar amenajare sau facilităţi de vizitare. Pe acesta se mizează și dezvoltarea economico-socială a Văii Jiului și a județului Hunedoara.

Este un domeniu cu un impact redus asupra mediului, nepoluant, atunci când se practică în mod organizat şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, este o activitate generatoare de locuri de muncă, generatoare de plus valoare, contribuie la dezvoltare locală/regională, la creşterea calităţii vieţii, având un impact pozitiv semnificativ.

Din aceste motive, turismul a fost inclus ca un domeniu prioritar în strategiile de dezvoltare naţionale, regionale sau locale şi a stat la baza promovării unor politici la nivel european sau naţional.

Turismul are un rol esenţial în dezvoltarea unor regiuni/zone, mai ales cele în care,  activitatea industrială a fost sistată, în localităţi montane izolate, defavorizate, slab populate, prin valorificarea capitalului natural şi cultural, acestea, regăsindu-se și în Strategia de Dezvoltare a Văii Jiului cu localitățile componente, în care,  sunt cuprinse  principalele programe și proiecte,  care urmează a fi implementate în anii următori, după ce au fost consultați investitorii din turism  și toți aceia care doresc ca Valea Jiului să devină un OMD- de succes.

Dintre cele șase localități din Valea Jiului, patru sunt stațiuni atestate conform Legii ca fiind de interes național sau local: Parâng – Petroșani, Straja – Lupeni, Uricani și Pasul Vâlcan – Vulcan.

Toate urmăresc implementarea unui turism cu servicii all season, iar  arealul turistic Valea Jiului este o regiune relativ nedescoperită.

Datorită locației geografice și a contextului socio-economic, regiunile montane și fondul forestier nu au suferit în aceeași măsură efectele transformărilor antropice,  precum majoritatea stațiunilor turistice europene.

Activitatea OMD VJ va stimula creșterea numărului de turiști și prelungirea duratei sejururilor, generând un impact economic pozitiv în toate localitățile Văii Jiului. Chiar și întreprinderile locale care nu activează în turism vor beneficia semnificativ de pe urma creșterii pieței de desfacere.

Organizația de Management al Destinației Valea Jiului:

-va crea un brand turistic unic, reprezentativ pentru toată Valea Jiului și va implementa strategii de dezvoltare și de marketing turistic care să pună în valoare ansamblul atracțiilor locale: natură, istorie, tradiții, legende etc.

-va încheia parteneriate cu agenții de turism locale, naționale și europene și cu agenții de publicitate pentru a promova eficient și profesional destinația turistică, inclusiv prin campanii de publicitate țintite și participări la târguri de turism relevante pentru categoriile de turiști pe care dorim să îi atragem;

-va încheia parteneriate cu administratorii parcurilor naționale care înconjură depresiunea pentru a facilita vizitarea acestora având ca punct de plecare localitățile din Valea Jiului;

-va atrage finanțări și investiții pentru dezvoltarea infrastructurii turistice cu scopul de îmbunătăți accesul și experiența turiștilor în zona noastră;

-va facilita formarea profesională a angajaților din sectorul turistic pentru a oferi servicii de înaltă calitate vizitatorilor;

-va lucra împreună cu furnizorii de servicii turistice și conexe acestora, precum și cu producătorii locali pentru a dezvolta oferte turistice integrate și pachete atractive pentru vizitatori;

-va oferi consultanță, sesiuni de training, workshop-uri și suport în dezvoltarea afacerilor locale;

-va organiza evenimente de networking cu alte Organizații de Mangement al Turismului și cu alți actori din industria turismului local, regional, național și chiar european pentru a oferi membrilor săi oportunități de colaborare și parteneriate.

Participarea firmelor locale este esențială,  pentru a garanta că activitățile OMD sunt relevante pentru turismul local și pentru a transforma Valea Jiului,  intr-o destinație turistică de top,  pe tot parcursul anului.

Angella Dumitrașcu

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: