Castrum Corporation Baia Mare şi Conversmin vor închide minele din Valea Jiului

miner front    Din luna martie vor începe lucrările de închidere a celor trei mine neviabile din Valea Jiului. Castrum Corporation din Baia Mare este firma care a câştigat licitaţia organizată de SNÎMVJ. Asistenţa tehnică şi dirigenţia de şantier pentru execuţia lucrărilor de închideri de mine şi perimetre miniere va fi asigurată de S.C. Conversmin S.A. societate aflată sub coordonarea ministerului Economiei şi care, va fi din nou controlată de reprezentanţii Curţii de Conturi, care au luat hotărârea de a verifica toate lucrările de închideri de mine efectuate în perioada 2011-2013.

Conform raportului, S.C. Conversmin S.A., a efectuat plăţi nedatorate în sumă de 14.713 mii lei, bani alocaţi din bugetul de stat pentru lucrări de monito-rizare post închidere exploatări miniere. Banii au fost daţi de ministerul Economiei şi cu toate că s-au făcut contestaţii, argumentele nu sunt întemeiate, „întrucât în documentaţia de atribuire a acordului cadru de servicii în formular C, nu a fost stabilit un serviciu preţ/total serviciu, ci au fost stabilite preţuri pentru fiecare element de cheltuială”. Totodată au mai fost efectuate plăţi ilegale în sumă totată de 1.450 mii lei pentru lucrări execuate la alte obiective decât cele miniere. În raportul Curţii de Conturi se mai specifică faptul că au fost acceptate la plată şi chetuieli privind dotarea asigurării birourilor şi întreţinerea acestora a diriginţilor de şantier, furnizarea unei camere foto, asigurarea supravegherii birourilor şi echipamentelor de protecţie şi măsurare, întreţinerea şi funcţionarea a două autovehicule, contravaloarea convorbirilor telefonice, etc. Aceste cheltuieli nu îi erau necesare constructorului pentru crearea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii. În fapt, Conversmim a realizat o dotare a constructorului cu mijloace fixe, ele rămânând în patrimonul constructorului la finalizarea lucrărilor. Tot în raport, inspectorii Curţii de Conturi fac referire la faptul că nu au fost respectate prevederile legale privind returnarea şi finalizarea lucrărilor, a terenurilor, Ministerul Economiei predând consiliilor locale terenuri în suprafaţă de 629.139 mp fără a deţine documente justificative din care să rezulte că nu sunt terenuri cu folosinţă silvică sau proprietate privată şi dacă aceste terenuri au fost înscrise în cadastrul fondului funciar general. Aceştia nu au nominalizat prin protocoalele de predare primire terenurile şi suprafeţele de teren şi pentru două dintre obiectivele din Valea Jiului: mina Petrila 1 – drum tronson 3 şi Sterminos – Uricani. Astfel că, în urma raportului dat publicităţii se va extinde verificarea tuturor cheltuielilor efectuate cu închiderile de mine în perioada 2011-2013 şi extinderea verificărilor asupra contractelor de lucrări încheiate şi derulate de ARDZI în perioada 2011-2013. Pentru remedierea abaterilor constatate a fost emisă o decizie prin care, au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate de stabilire a întinderii prejudiciului şi de recuperare a acestuia, în condiţiile legii.(A.D.)

One comment

  1. E cel mairelevant text despre Castrum Corporation Baia Mare şi
    Conversmin vor închide minele din Valea Jiului .
    Felicitari!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: