România este prima țară din Uniunea Europeană care a transmis Comisiei Europene „𝐑𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐂𝐨𝐩𝐢𝐢”

La sediul Guvernului, a avut loc zilele trecute prezentarea acestui raport și a progreselor înregistrate la nivelul implementării Garanției pentru Copii, printre care se numără:

 • Construirea și dotarea a 110 creșe noi prin PNRR, cu un buget aproximativ de 230 milioane euro, care vor fi finalizate si operaționalizate până la data de 31 decembrie 2025. Programul este realizat de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții;
 • Finanțarea, de către MFTES prin fonduri PNRR, a construcției și funcționării a 150 centre de zi, valoarea finală a investiției fiind de 50.000.000 euro;
 • Creșterea alocației de plasament de la 630 la 950 lei/lunar pentru copilul fără dizabilități si de la 945 la 1425 lei/lunar pentru copilul cu dizabilități;
 • Derularea, începând cu anul 2024, de către Ministerul Educației in parteneriat cu Ministerul Agriculturii, a programului „Masă Sănătoasă”, cu un buget de de 1.019.223.000 lei și având ca beneficiari 458.833 de elevi din 1.223 de scoli;
 • Continuarea programului „Laptele și cornul”, cu ajutor financiar de la UE;
 • Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete medicale și școlare, cu fonduri din PNRR;
 • Construcția / reabilitarea și dotarea a 200 de centre comunitare integrate. Bugetul este de 40.200.000 euro, iar proiectul este gestionat de Ministerul Sănătății;
 • Burse sociale în valoare de 300 de lei pe lună pentru 410.000 de elevi din grupuri vulnerabile;
 • Acordarea unei burse de 700 de lei pe lună pentru mamele minore care își continuă studiile;
 • Transport public gratuit 100% pentru elevi și decontat în proporție de 90% pentru studenți începând cu anul școlar 2023 – 2024;
 • Acordarea, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, de tichete sociale în valoare de 500 lei/copil într-o transă unică pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentație, de care beneficiază 410.000 de copii dezavantajați.

”Toate aceste măsuri fac parte din Planul Național de Acțiune pentru implementarea Garanției pentru Copii și au ca scop reducerea cu cel puțin 500.000 a numărului de copii expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Implementarea Garanției pentru Copii reprezintă rezultatul unei munci de echipă coordonate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), instituție aflată în subordinea MFTES, și ministerele partenere, efort sprijinit extraordinar de mult de către partenerii noștri fideli de la UNICEF și de la organizațiile non-guvernamentale care ne-au fost alături!” a transmis ministrul hunedorean Natalia Intotero.

Creșterea gradului de conștientizare și informare a actorilor cheie din acest proces (autorități locale, ONG-uri, servicii sociale, școli, unități sanitare, societate civilă) va fi asigurat prin utilizarea unor metode diverse și diversificate, care vor include, fără a se limita însă la acestea: inserarea unei secțiuni special dedicate Garanției pentru Copiii pe site-ul autorității centrale responsabile cu protecția și promovarea de dovezi (inclusiv pentru planificare, monitorizare, evaluare a Planului de Acțiune) care se colectează date în perioada 2023-2030 fundamenta procesul de proiectare și implementare a politicilor (inclusiv a unui mecanism de coordonare interinstituțională de monitorizare și evaluare a implementării Planului de Acțiune, respectiv a unui mecanism de monitorizare a alocărilor bugetare asociate Planului de Acțiune promovând politici și strategii de intervenție integrate, mecanisme suplimentare de coordonare sunt necesare pentru o implementare eficientă și eficace.

În plus, în vederea unei planificări de resurse adecvate care să utilizeze în mod optim fondurile naționale și ale Uniunii, în special Fondul Social European Plus, un mecanism de monitorizare a alocărilor bugetare pe surse de finanțare este esențial. drepturilor copilului, publicarea pe platformele de socializare a progreselor înregistrate, a inițiativelor și proiectelor care urmează a fi implementate, exemple de bună practică, etc, organizarea de seminarii sau ateliere de lucru dedicate.

Nu în ultimul rând,  popularizarea măsurilor și acțiunilor cuprinse în PNA va fi realizată inclusiv cu implicarea activă a structurilor asociative ale copiilor, în calitate de beneficiari direcți ai acestora. România este unul dintre statele care acordă o atenție particulară dreptului copiilor la participare și implicarea acestora în procesele decizionale care îi privesc.

Angella Dumitrașcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: