Se dorește actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă ”Green Line”

               Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 128/2022 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă,  pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală “Linie verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan –Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului”.   

”Consiliul local al Municipiului Lupeni, alături de celelalte autorități locale din Valea Jiului a început demersurile pentru accesarea și implementarea unui proiect cu finanțare europeană menit modernizării transportului de călători în Valea Jiului. În urma acestui demers s-a conturat, începând cu anul 2012, Proiectul – “Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” în care, în ultimii ani s-a implicat mai activ și Consiliul Județean Hunedoara. Pentru realizarea proiectului s-a întocmit și aprobat de către toate autoritățile locale documentul – Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), document necesar dezvoltării urbane pe termen lung, document-cerință în vederea atragerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare urbană, dar și o necesitate și o primă soluție pentru abordarea în mod integrat și strategic a problemelor legate de trafic, fie că vorbim de persoane, fie că vorbim de mărfuri, precum și a problemelor de mobilitate urbană, interjudețean și cu zonele adiacente. Tocmai de aceea actualizarea acestui document, deosebit de importantă pentru realizarea unui proiect în interesul cetățenilor trebuie să fie o prioritate a fiecărui consiliu local din unitățile administrativ-teritoriale. PMUD-ul actual, realizat de consultantul selectat, a fost adoptat de către autoritățile locale,  iar până în prezent a mai fost modificat în mod punctual. Acum însă se dorește actualizarea documentului în ansamblul lui,  astfel încât noua formă să constituie PMUD-ul care se va sta la baza proiectului Green Line.

Aceste document – forma actualizată a PMUD-ului – vine să răspundă cerințelor actuale și viitoare de mobilitate, punându-se astfel de acord cu documentele europene de planificare și reprezintă un demers necesar pentru implementarea unor modele și sisteme flexibile de gestiune a mobilității, adaptate nevoilor reale de la nivelul zonei Văii Jiului fiind întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3715/ 2017 al Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene, prin care s-a aprobat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni (cod nr. POR/186/3), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitie 3.2. Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane  durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul programului Operațional Regional 2014 – 2020. În conformitate cu Ghidul Solicitantului mai sus amintit, UAT Județul Hunedoara în parteneriat cu UAT Municipiul Vulcan, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani au depus, prin sistem electronic MySMIS, două proiecte de investiții privind îmbunătățirea mobilității urbane – dezvoltarea sistemului public de călători cu autobuze electrice, în vederea finanțării acestuia însă se impune actualizarea PMUD-ului existent cu noile realități ale Văii Jiului. Ținând cont de cele prezentate vă propun actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală “Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani. Precizăm că propunerile, sugestiile și alte  recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 25.07.2022, ora 10.00.  Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”, transmite primarul  Lucian – Marius  RESMERIŢĂ.

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: