Ajutor de stat pentru CEH în insolvență

              Având în vedere prevederile Deciziei CE nr.787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara- S.A denumită în continuare CEH S.A.”în insolvență” s-a stabilit că din cele patru exploatări miniere aflate în structura sa este necesar să intre în program de închidere două unităţi miniere şi anume EM Lonea şi EM Lupeni.

În perioada octombrie 2016 – martie 2017 au existat întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice (apariţia unor falii) şi a unor infiltraţii de apă intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatării rezervelor pregătite la EM Lupeni.

De asemenea, în cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni în proximitatea unui abataj aflat în exploatare au apărut fenomene de autoîncălzire a cărbunelui fapt pentru care au fost întârziate lucrările de exploatare a cărbunelui şi se lucrează la lichidarea acestui fenomen în vederea continuării activităţii de producţie în condiţii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cărbunelui în zona abatajului menţionat anterior până la epuizarea resurselor de cărbune pregătite. Urmare  aspectelor prezentate mai sus a rezultat necesitatea prelungirii duratei de exploatare la EM Lupeni până la finele anului 2018. EM Lonea şi EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui. Ca urmare a acestui fapt s-a constat în ultima perioadă agravarea fenomenelor de subsidenţă (deformări ale suprafeţei datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificări ale Planurilor de încetare a activităţii atât pentru EM Lonea cât şi pentru EM Lupeni. Această situaţie a dus la decalarea termenelor de închidere a minelor.

După finalizarea activităţii de producţie stabilită pentru data de 31 decembrie 2018. Având în vedere că închiderea celor 2 unităţi trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu s-ar respecta procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003 s-a constat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană astfel: – EM Lonea până la finele anului 2020 – EM Lupeni până la data de 30 iunie 2021. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH SA a actualizat Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevedea ca încetarea activităţii de producţie la minele Lonea şi Lupeni să fie data de 31.12.2018. CEH S.A. ”în insolvență” va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate,  pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat.

Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018, care prevede pentru anul 2022 suma de 48.051 mii lei, pentru acoperirea costurilor excepționale.

Având în vedere prevederile art.21 alin. (5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite repartizează, creditele de angajament şi creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora. Astfel, suma supusă aprobării pentru acoperirea costurilor excepționale pentru închiderea minelor necompetitive, fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr.C(2018)1001/final din 16 februarie 2018 este de 43.246 mii lei, după reținerea a 10% din valoarea inițială. Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul CEH SA ”în insolvență” se aprobă anual, prin hotărâri ale Guvernului.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, monitorizarea aplicării Deciziei CE nr.787/2010 revine Ministerului Energiei.  Astfel se supune aprobării acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor două unităţi miniere necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara–S.A.”în insolvență” pentru anul 2022, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr.C (2018) 1001/final,  pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 43.246 mii lei, din care costuri cu reconversia profesională -145 mii lei; – costuri de închidere subterană – 0 mii lei – costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere – 31.811 mii lei; – costuri de recultivare a suprafețelor – 11.290 mii lei.

Arthur Gărdescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: