Din nou în competiţie pentru titlul de Excelenţă 2014

liceul tehnologic lupeni  Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din judeţul Hunedoara vor fi monitorizate timp de două săptămâni, în vederea câştigării „Titlului de Excelenţă 2014”. Consorţiul Regional CRIO-VEST derulează în acestă perioadă, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională – C.L.D.P.S. etapa următoare a procesului de monitorizare a ofertei învăţământului tehnic şi profesional din judeţul Hunedoara.

Potrivit iniţiatorilor procesului de monitorizare, prin acest demers se doreşte oferirea şansei şcolilor înscrise în proces de a-şi face vizibile realizările şi de a putea deveni mai atractive.

„Ne bucurăm că la ediţia a doua a schemei de monitorizare s-au înscris din judeţul Hunedoara 12 unităţi şcolare care doresc să dea dovadă de transparenţă. Monitorizarea se va realiza pe baza unei metodologii care a fost îmbunătăţită faţă de anul trecut şi care descrie cele cinci arii de excelenţă pe care vrem să le identificăm în şcoli. În plus, ne dorim să pregătim elevii pentru a fi cât mai bine văzuţi pe piaţa muncii, să oferim inspiraţie altor şcoli pentru a propune oferte de formare relevante şi să implicăm angajatorii şi alţi parteneri sociali în corelarea ofertei de formare cu piaţa muncii”, a precizat vicepreşedinte CRIO VEST, Ildiko Pataki.

„În anul 2013, au aplicat pentru 49 de titluri de excelenţă un număr de 19 unităţi şcolare din Regiunea Vest, din care un număr de 29 de titluri au fost validate de CRIO Vest, şi de autorităţile locale, Consilii Judeţene, Comitele Locale, primării şi CLDPS . Printre aceste unităţi se numără şi Liceul Tehnologic Lupeni. Lansarea celei de a II-a ediţii a competiţiei pentru acordarea „Titlului de excelenţă CRIO Vest 2014″ a avut loc la Deva, în luna mai 2014, acest proiect fiind o şansă excelentă pentru promovarea exemplelor de bună practică ale învăţământului tehnic hunedorean şi pentru consolidarea parteneriatelor şcoală-agent economic deja operaţionale”, a ţinut să declare directorul instituţiei şcolare, prof. Aurelia Bucur.

Obiectivele urmărite în cadrul exerciţiului 2014 sunt: promovarea politicilor regionale bazate pe date, în domeniul formării profesionale şi a resurselor umane (evidence based policy); susţinerea priorităţilor europene, naţionale şi regionale cu privire la EDUCAŢIE şi OCUPARE; stimularea parteneriatelor pentru EDUCAŢIE, FORMARE şi OCUPARE; validarea şi promovarea bunelor practici în şcolile regiunii.

„Pentru a doua ediţie, Liceul Tehnologic din municipiul Lupeni s-a înscris pentru trei arii de excelenţă propuse de către CRIO Vest: RELEVANTA OFERTEI în raport cu nevoile regionale de calificări şi competenţe ale mediului economic. În acest context, unitatea noastră şcolară se va strădui să îşi definească o ofertă cu avantaje competitive clare, prin unicitatea ofertei, prin demonstrarea convingătoare a şanselor sporite de angajabilitate în regiune cu calificările oferite, şi prin calitatea excepţională a ofertei, fundamentată prin resurse umane cu competenţe actualizate, prin resurse materiale care permit dezvoltarea reală a competenţelor profesionale, care vor permite absolvenţilor o inserţie rapidă, în domenii atractive ale economiei regionale. Caracteristicile de mai sus ale unei oferte relevante se pot asigura prin eforturile unităţii şcolare, şi într-o măsură şi mai mare prin parteneriate funcţionale cu agenţii economici – implicaţi în definirea ofertei, în designul şi livrarea serviciilor, în evaluarea finalităţilor formării. Drept urmare încurajăm parteneriatele care documentează implicarea concretă a partenerilor până la inserţia absolvenţilor. Contributia la OBIECTIVE DE DEZVOLTARE la nivel local/regional/ şi europenean: acest criteriu urmăreşte raportarea rezultatelor obţinute în modul cel mai provocator la ţintele europene. Analizând indicatorii Regiunii Vest, ne bucură poziţia nr 2, la mulţi indicatori şi în acelaşi timp putem documenta un progres şi în raport cu rezultatele din anii anteriori. Considerăm însă că pentru o imagine corectă, pentru o competitivitate adevărată este necesar să ne comparăm performanţele cu cele din statele membre ale Uniunii Europene, cu rezultatele regiunilor similare sau cu comunităţi care au demonstrat succese interesante pentru intenţiile noastre. În acest scop propunem unităţilor şcolare să îşi analizeze strategiile organizaţionale, concretizate în PAS-Planul de Acţiune a Şcolii, şi să identifice acei indicatori (benchmark European) stabiliţi pentru Strategia Europa 2020 sau/şi ET2020, care sunt relevante şi pentru obiectivele şcolii respective. În cadrul exerciţiului Titlul de Excelenţă 2014, dorim să identificăm modalitaţile de măsurare şi documentare a progresului unitaţilor şcolare, împreună cu partenerii acestora, pentru indicatorii consideraţi relevanţi în această etapă. Membrii CRIO Vest vor oferi suport, la cererea unitaţilor şcolare, pentru întregul proces, care este o noutate în sistem. ATRACTIVITATEA ofertei de formare în raport cu aspiratiile tinerilor: ofertele pot fi atractive pentru tineri şi prin şansa implicită de continuare a studiilor, în domeniul de calificare respectiv, sau prin modificarea traseului profesional, prin mobilitate profesională. În cazul modificării opţiunilor profesionale este important ca tinerii să cunoască setul de competenţe transocupaţionale pe care le pot dobândi, dar care le pot asigura abordarea flexibilă a traseelor ocupaţionale. În multe situaţii ofertele prezintă atractivitate pentru tineri (doar) prin accesibilitatea locaţiilor, dacă şcolile sunt în apropierea domiciliului, sau sunt accesibille prin mijloace de transport în comun, devin interesante pentru tineri, însăşi calificarea devenind criteriu de ordin doi. Accesibilitatea ofertei are şi o componentă care se referă la suportul oferit de către personalul şcolii pentru ca fiecare tânăr să dobândească competenţele generale şi cele specifice, dar şi pentru nivelul bun al procesului educaţional , care să permită continuarea studiilor”, a conchis directorul unităţii de învăţământ lupenene.

O echipă formată din specialişti monitorizează şi evaluează activitatea Liceul Tehnologic Lupeni, şcoala înscrisă în proiect, iar dacă acesta se evidenţiază prin calitatea procesului de educaţie, va mai primi încă un „Titlu de Excelenţă”

Ella Schreiber

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: