Viitorul înseamnă dezvoltarea serviciilor şi utilizarea tehnologiilor moderne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Liceul Tehnologic Lupeni, în cei peste 93 de ani de activitate şi de când funcţionează, a oferit comunităţii locale, şi nu numai, oameni de nădejde care fac cinste cadrelor didactice care i-au format aici. Şi în anul şcolar 2014-2015, la liceul lupenean, se are în vedere dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi obţinerea unor performanţe şcolare notabile. Cu un efectiv de 709 elevi, structurate pe mai multe cicluri şcolare şi cu un număr 40 de cadre didactice calificate şi opt maiştri specialişti pe profilul lor, liceul lupenean a ţinut cont de ceea ce se cere pe piaţa muncii. Mulţi dintre agenţii economici cu care unitatea de învăţământ are legături strânse, angajează absolvenţii şi-i menţin cu success în câmpul muncii, pentru că sunt bine pregătiţi şi cu o expertiză profesională foarte bună.

Pentru acest an şcolar, la liceul lupenean au fost înfiinţate clase de şcoală profesională de trei ani cu profilul textil, pielărie şi electromecanic. Aceşti elevi au posibilitatea ca la absolvirea şcolii profesionale să-şi continue studiile şi ceea ce constituie un sprijin pentru aceştia a fost acordarea unei burse de 200 de lei/ lunar/ elev. Mai există profilurile de electromecanică auto şi automatizări la cei de clasa a XI- a.

Tot în cadrul liceului mai există şi o şcoală de maiştri minieri şi mecanici, pentru anul I, unde învaţă 20 de cursanţi, iar în anul II – 32 de cursanţi vor deveni maiştri electromecanici minieri, o meserie cerută încă la E.M. Lupeni, care are nevoie de forţă de muncă proaspătă. Ca şi alte instituţii de învăţământ, la Liceul Tehnologic Lupeni a fost înfiinţată şi o Şcoală Postliceală,   în anul I pentru profilul technician tehnică de calcul sunt 36 de cursanţi, iar pentru anul II sunt 18 cursanţi la profilul technician proiectant construcţii de maşini şi încă 18 cursanţi pentru technician electronist echipament de automatizare. Tot în anul şcolar care a debutat recent a fost înfiinţată şi „A doua şansă”, un proiect guvernamental, de educaţie adresat în primul rând celor care doresc să-şi continue studiile, de nivel secundar inferior. Elevii care doresc să-şi continue strudiile trebuie să aibă patru clase absolvite, iar cursurile se echivalează până la clasa a X-a. În timpul vacanţei de vară, în liceul lupenean s-au făcut o serie de lucrări de reabilitare şi modernizări astfel că, elevii care au început anul şcolar aici, beneficiază de cele mai bune condiţii de studii. Este nevoie doar de dorinţa de a învăţa, cadrele didactice fiind bine pregătite, cu rezultate deosebite la diferite concursuri naţionale şi internationale de profil. Au fost modernizate şi dotate corespunzător cabinetele de informatică, s-au făcut reabilitări şi modernizări ale atelierului de croitorie, grupurile sanitare au fost reabilitate, astfel că, unitatea de învăţământ lupeneană dispune de autorizaţie de funcţionare. Iar pe viitor, la propunerea maiştrilor, se are în vedere mutarea, după reabilitarea şi modernizarea noii locaţii, a atelierului de electromecanică.

Toate profilele şi specializările oferite de Liceul Tehnologic Lupeni sunt autorizate şi acreditate ARACIP. Încă de la debutul anului şcolar, care s-a făcut în prezenţa autorităţilor locale, viziunea echipei de conducere a acestuia, în fruntea căreia se află directoarea Aurelia Bucur, are în vedere dezvoltarea serviciilor şi utilizarea tuturor tehnologiilor modern, apărute până în prezent.

„Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, pentru a fi capabil să-şi aleagă domeniul potrivit şi să se adapteze societăţii dinamice prin: diversificarea ofertei educaţionale, astfel încât, elevul să-şi aleagă specializarea cea mai potrivită pentru aptitudinile sale, să dispunem de o bază materială modernă, refăcută, care să corespundă standardelor profesionale, europene. Continuăm cu succes colaborarea bună cu autorităţile locale, cu agenţii economici parteneri şi nu numai, cu ong-urile pentru o promovare cât mai bună a imaginii şcolii, cât şi pentru sprijinirea elevilor proveniţi din familii cu venituri mici sau defavorizate, să sprijinim performanţa şcolară, şi pot să spun că avem elevi şi cadre didactice cu care ne mândrim, care au obţinut trofee, diplome şi premii la diferite concursuri judeţene, naţionale şi înternaţionale, organizăm diferite activităţi extraşcolare atractive şi benefice pentru elevii noştri”, a ţinut să declare directorul liceului, Aurelia Bucur.

Elena Dragomir

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: