Numiri în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ lupenene

pestrea lanfa mine  Având în vedere buna colaborare cu cei din cadrul administraţiei publice şi cu Consiliul local, şi în urma unor adrese înaintate forului decizional local, s-a cerut completarea Consiliilor de Administraţie a unor unităţi de învăţământ, cu reprezentanţii consiliului local. După aprobare, au fost desemnaţi în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic Mircea Eliade şi al Liceului Tehnologic următorii consileri: prof. Maria Pestrea, preşedintele comisiei nr. 3 pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social- culturale şi culte, prof. Rodica Cîmpean, secretarul aceleiaşi comisii, jr. Cristian Roşu, membru al comisiei nr. 4, juridică, disciplină, muncă, protecţie socială, protecţie copii.

În Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimaziale nr. 3 au fost desemnaţi prof. Maria Pestrea şi prof. Rodica Cîmpean, iar în cadrul Consiliului de Administraţie de la Grădiniţa „Lumea Copiilor” a fost desemnată doar, prof. Maria Pestrea.

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale: adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii, organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct; aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic; aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral; sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; aprobă orarul unităţii de învăţământ; îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale Ministerului Educaţiei Naţionale. Hotărârile C.A se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93 din Legea nr. 1 din 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.                                                            Hotărârile C.A. care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret.

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: