Ministerul Energiei arată că programele de restructurare în zona minieră din Valea Jiului vor continua

              Ministerul de resort arată că se are în vedere revitalizarea zonei Văii Jiului, prin dezvoltarea unor activități energetice alternative bazate pe un alt combustibil,  decât cărbunele. Se are în vedere construirea unor parcuri eoline sau solare, în zonele care sunt propice, după studiile care vor fi efectuate, conform noii strategii energetice și ca urmare a implemetării programului PNRR și ITI.

Se vorbește de asemenea de biogazul care va fi captat cu o tehnologie de ultimă generație.

Zona monoindustrială în trecutul nu foarte îndepărat, cu o îndelungată tradiție în exploatare cărbunelui (jumătatea secolului XIX),  Valea Jiului a fost expusă în ultimele decenii unor schimbări majore și rapide care au afectat dramatic viața socială și economică, la declinul zonei contribuind, alături de alți factori, restructurarea domeniului minier și disponibilizările de personal.

”Menționăm că programele de restructurare vor continua, fiind în concordanță cu evoluția politicilor europene referitoare la tranziția energetică. Ca atare se impune demararea unui proces de revitalizare a zonei Văii Jiului care să vizeze printre altele  și utilizarea forței de muncă din domeniul minier.  Astfel, exemplificăm câteva din măsurile care vor fi avute în vedere: utilizarea resurselor naturale ale Văii Jiului în scopul dezvoltării unor activități energetice alternative bazate pe alt combustibil decât cărbunele; susținerea economiei locale cu accent pe tradiția locală, precum și diversificarea mediului economic, astfel încât zona să prezinte atractivitate pentru investitori; creșterea nivelului educațional în rândul forței de muncă locale și în special a șomerilor prin organizarea de activități de natură a contribui la dezvoltarea abilităților și aptitudinilor necesare desfășurării unor alte activități”, se arată în documentul  Ministerul Energiei, care consideră că: ”toate cele mai sus arătate au rolul de a contribui la o schimbare progresivă a activității tradiționale din domeniul minier, cu activități economice care au potențialul de a crea locuri de muncă noi pentru forța de muncă disponibilizată din sectorul carbonifer”.

Totodată, Guvernul a adoptat in cursul lunii aprilie a.c.  două proiecte de hotărâri care prevăd acordarea unor ajutoare de stat, pentru anul 2021, pentru facilitarea închiderii unor mine, care sunt deja incluse în programul de închidere.

”Alocăm fondurile necesare pentru anul 2021, în vederea rezolvării unor probleme spinoase, fără însă a pierde din vedere și componenta socială. Nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă și, totodată, trebuie să mergem mai departe cu programele de închidere deja asumate”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei.

Au fost adoptate:

  • HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. ”în insolvență”, pentru anul 2021.

Astel că, ajutorul de stat în sumă totală de 97.410 mii lei pentru anul 2021, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, în vederea suportării costurilor excepţionale ale unităţilor intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate de producţia curentă.  Aceste fonduri vor fi folosite pentru: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă – 12.350 mii lei; costuri cu reconversia profesională – 540 mii lei; costuri de închidere subterană – 20.628 mii lei; costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere – 37.213 mii lei; costuri de recultivare a solurilor de suprafață – 26.679 mii lei.

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., pentru anul 2021

Astfel că, ajutorul de stat în sumă totală de 8.307 mii lei pentru anul 2021, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea cheltuielilor excepționale pentru închiderea minelor din România, modificată prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 şi Deciziei C (2018)1001/ final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, pentru unitățile intrate în proces de închidere definitivă, pentru suportarea costurilor excepționale care nu sunt legate de producția curentă. Aceste fonduri vor fi folosite pentru: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă – 1.116 mii lei; costuri pentru  acoperirea consumului de energie electrică şi contravaloarea cărbunelui pentru salariaţi  – 144 mii lei; costuri cu reabilitarea fostelor amplasamente miniere – 4.750 mii lei; costuri cu recultivarea suprafeței – 2.297 mii lei.

Angella Dumitrașcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: