Asociația Umanitară Casa de Copii Lupeni a fost selectată pentru „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”

           Autoritățile locale de la Lupeni anunță faptul că a fost realizată evaluarea dosarelor depuse de participanți la concursul organizat de către UAT MUNICIPIUL LUPENI, în vederea selecției unui partener eligibil în cadrul apelului de proiecte  „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda doi.  Asociația Umanitară Casa de Copii Lupeni a fost selectată pentru „creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, cu 36,66 puncte.

 Programul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, prin Operator de Program reprezentat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul constă în elaborarea cererii de finanțare și încărcarea acesteia în portalul FRDS; suport în realizarea procedurii de concurs pentru identificarea unui partener în proiect, criteriu considerat obligatoriu în vederea eligibilității proiectului; sprijin în vederea realizării prospectării de piață, pentru fundamentarea bugetară; realizarea planificării bugetare; consultanță în vederea semnării Acordului de parteneriat cu partenerul identificat în urma procedurii de concurs; consultanță în vederea identificării necesității de a implica în proiect și alte entități juridice, cu rol de colaborator; consultanță în vederea semnării Acordului / Acordurilor de colaborare cu colaboratorii identificați, dacă este cazul; suport în identificarea grupurilor-țintă și adecvarea cu Obiectivele de Apel; verficarea documentelor suport care însoțesc cererea de finanțarea; verificarea adecvării conținutului proiectului cu criteriile de evaluare și punctaj puse la dispoziție de Operatorul de Program; întocmirea documentelor suport necesare transmiterii dosarului cererii de finanțare către finanțator, prin intermediul portalului FRDS; furnizarea de asistență în vederea elaborării răspunsurilor la solicitările de clarificări pe parcursul perioadelor de evaluare și precontractare.

În total, suma alocată rundei a 2-a a apelului “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” este de 7.806.133,95 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%). Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire ;r ebilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi; combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: