Legea privind consumatorul vulnerabil de energie va intra în vigoare din iarna 2022/2023

             Noul proiect de lege adoptat de Guvern săptămâna trecută, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie nu va aduce o reducere a poverii fiscale pe care trebuie să o suporte prin facturi aceste persoane defavorizate, ci doar va face ca în viitor ele să rămână la fel de sărace energetic ca și în prezent.

Pe de altă parte, mecanismul de sprijinire a consumatorilor vulnerabili ar fi trebui să cuprindă un ansamblu de măsuri care să se extindă dincolo de acordarea unor subvenții și să aibă ca obiectiv reducerea numărului de consumatori vulnerabili și, implicit, a sărăciei energetice, dar Guvernul a decis să ignore această abordare. Conform directivelor europene și a reglementărilor naționale, această lege ar fi trebui să intre în vigoare cu nouă ani în urmă, odată cu începerea liberalizării pieței de energie, dar ea va intra în vigoare de abia din iarna 2022/2023. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AIE), oamenii au fost amăgiți continuu cu faptul că urmează să se definească consumatorul vulnerabil și, astfel, o parte din consumatori vor fi sprijiniți financiar de stat, dacă piața este liberalizată.

”Legea pentru diminuarea sărăciei energetice și protejarea consumatorului vulnerabil trebuie să-și propună în primul rând diminuarea sărăciei energetice și stabilirea unor ajutoare financiare doar pentru consumatorul vulnerabil, care nu are nici o posibilitate să-și achite integral factura pentru energie și nu doar pentru încălzire”, spune președintele AEI,Dumitru Chisăliță.

Guvernul estimează că peste 400.000 de persoane vor beneficia de suplimentul pentru energie și de ajutorul de încălzire, iar cheltuielile se estimează la 115.150.000 lei în 2022 și la 259.206.000 lei în 2023. Guvernul ar fi trebuit să aprobe actul normativ încă din 2012, de când a fost reglementată liberalizarea treptată a pieței energiei și gazelor naturale, dar nici acum nu se poate spune că va exista o lege în vigoare privind consumatorul vulnerabil, în condițiile în care va trebui să treacă și prin Parlament, unde ar putea suferi modificări, iar termenul de aplicare este 1 septembrie 2022.

Legea a fost inițiată de Ministerul Muncii. Principalele măsuri de protecție socială adoptate sunt ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece și suplimentul pentru energie acordat lunar, pe tot parcursul anului, informează Ministerul Muncii. În ceea ce privește ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, actul normativ aprobat de guvernul României prevede:

– se reglementează tipul de ajutoare: pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru încălzirea cu gaze naturale, cu energie electrică și cu combustibili solizi sau lichizi;

– se stabilește limita maximă a veniturilor până la care o persoană sau o familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire, respectiv de 810 lei/persoană în cazul familiilor și de 1.445 lei în cazul persoanei singure, ceea ce reprezintă o creștere a nivelurilor de venituri de la 800 lei la 810 lei, iar pentru persoana singură de la 1.082 lei la 1.445 lei.

– cuantumul ajutoarelor se stabilește prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire. Compensarea procentuală este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă.

Valoarea de referință la care se aplică compensarea procentuală este de 250 lei pentru gaze naturale (în prezent cuantumul maxim este de 262 lei), 500 lei pentru energie electrică (dublu față de cuantumul actual de 240 lei), 80 lei pentru combustibili solizi/lichizi (fața de 58 lei cuantumul maxim actual acordat din bugetul local beneficiarilor de ajutor social, respectiv 54 lei cuantumul maxim plătit din bugetul MMPS), iar pentru energie termică valoarea de referință este dată de prețul local al gigacaloriei.

Guvernul propune suplimente noi pentru consumul de energie

Suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului este o măsură nou-introdusă și este diferențiat în funcție de sursa de energie, respectiv :

– 30 lei pentru consumul de energie electrică;

– 10 lei pentru consumul de gaze naturale;

– 10 lei pentru consumul de energie termică;

– 20 lei pentru consumul de combustibili solizi și petrolieri;

– majorarea cuantumului suplimentului la 50 de lei, în cazul în care unica sursă este energia electrică.

De asemenea, a fost reglementată posibilitatea acordării suplimentului, cumulat, pentru sursele de energie utilizate și cea de decontare a suplimentului pentru energie la furnizor.

Legea va intra în vigoare la 1 septembrie 2022, pentru aplicarea acesteia urmând ca, prin hotărâre a Guvernului, până la aceeași dată, să fie aprobate normele metodologice, astfel încât instituțiile implicate să poată asigura logistica necesară aplicării.

În contextul adoptării Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, este necesară restructurarea sau revizuirea legislației aplicabile în domeniu și dezvoltarea măsurilor pentru a răspunde mai bine exigențelor europene. Însă această directivă nu are în vedere numai sezonul rece și încălzirea locuinței, ci orice reprezintă consum energetic pe parcursul întregului an.

În România, prin OUG nr. 70/2011, pentru perioada sezonului rece, au fost aprobate măsuri de protecţie socială pentru familiile cu venituri reduse. În baza acestui act normativ, pentru cele 5 luni de iarnă, adică perioada noiembrie – martie, pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, familiile cu venituri de maximum 800 lei/persoană beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinţei.

Elena Dragomir

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: