Lupeniul sărbătorește un veac de Educație

                 15 Martie reprezintă ziua în care a fost atestată documentar înființarea Școlii Profesionale Comunale din Lupeni, astăzi Liceul Tehnologic Lupeni. Acesta a fost înființat ca urmare a hotărârii Consiliului Comunal.

În 1935, cu noul nume de Şcoala de Ucenici Industriali trece sub titulatura Ministerului Muncii. Printre întemeietorii acestei şcoli, aşa cum atestă documentele aflate în arhiva şcolii, se numără Valer Bociat şi Gavril Paşca învăţători. Lipsită de local propriu, a funcţionat în localul actualei Şcolii Generale Nr. 1 din Lupeni.

Iniţial, conducerea şcolii a fost încredinţată lui Ciora Ioan – învăţător şi era tutelată de o eforie şcolară din zece membrii aleşi dintre consilierii comunali. Din anul 1935, cu noul nume de Şcoala de Ucenici Industriali, trece sub tutela Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociali şi pregăteşte muncitori din cele mai felurite meserii, funcţionând în acelaşi local.

În anul 1950, în noile condiţii create învăţământului de toate gradele după reforma din 1948, la Şcoala de Ucenici Metalurgică se înregistrează un nou salt calitativ în privinţa instruirii teoretice şi practice a ucenicilor. Practica se efectuează pentru prima dată în atelierele proprii ale şcolii şi în producţie. Paralel cu acest tip de şcoală, din anul şcolar 1939 – 1940 funcţionează sub tutela Societăţii Anonime Române Petroşani, Şcoala de Ucenici Minieri (specială). În 1943 aceasta şcoala se transformă în Şcoala Tehnică Minieră – gradul I şi gradul II (cu caracter experimental). Gradul I, cu o durată de 3 ani, pregătea muncitori minieri, iar gradul II pregătea maiştri minieri, în special pentru Valea Jiului. Elevii beneficiari de scutiri de taxe şi întreţinere gratuită, avantaje menite să atragă spre această formă de învăţământ un număr tot mai mare de tineri din rândul păturilor sărace ale populaţiei. Aşa se explică faptul că, pe lângă elevii din localităţile Văii Jiului, apar numeroşi elevi din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării. În urma reformei învăţământului din 1948, în oraşul Lupeni ia fiinţă Şcoala Medie Tehnică de Cărbune, prin desfiinţarea celorlalte forme de învăţământ minier. Această şcoală preia elevii fostei Şcoli Tehnice Miniere, gradul II (devenită între timp Şcoala de conducători minieri) şi are o durată de 4 ani.

În toamna anului 1952, Şcoala Medie Tehnică de Cărbune din Lupeni realizează un salt important în evoluţia sa. În anul 1963 prin crearea Şcolii de Maiştri Minieri, se înfiinţa Grupul Şcolar Minier, căruia i se adaugă mai apoi, Şcoala Tehnică Minieră (postliceală). În anul şcolar 1968-1969 şcoala avea un efectiv de 1200 de elevi, la toate cele trei tipuri de şcoli. Prin adresa nr. 580 din 24 martie 1969, unităţile şcolare din Valea Jiului aparţinând Ministerului Minelor au fost trecute în subordinea Combinatului Carbonifer Valea Jiului, care a preluat sarcina îndrumării şi coordonării activităţii lor. Prin HCM nr. 663 din 9 iunie 1972 în cadrul Şcolii Profesionale se înfiinţează Liceul Industrial, o nouă formă de învăţământ în oraşul Lupeni. Prin HCM nr.655 din 9 iunie 1973, liceul a primit denumirea de Grup Şcolar Industrial Minier. Conform Hotărârii Guvernului nr. 521 din 12 mai 1990 s-a stabilit ca unităţile şcolare să treacă în subordinea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, iar din septembrie 2012, grupul se transformă în Liceul Tehnologic Lupeni.

”O şcoală nu poate avea rezultate notabile fără sprijinul comunităţii fără o legătură permanentă, constantă între autorităţile locale şi reprezentanţii şcolii. Iar acum, odată cu demararea noului proiect de reabilitare, modernizare și dotare a Liceului Tehnologic, reprezintă certitudinea implicării noastre în procesul educațional, fără de care, nu ne-am putea dezvolta ca și comunitate.  Liceul Tehnologic Lupeni nu este doar o instituție de tradiție în învățământul lupenean, ci și una de care depinde foarte mult viitorul comunității noastre. Știm cu toții că investitorii caută, tot mai mult, forță de muncă formată din oameni tineri, dar bine pregătiți profesional și calificați. Împreună cu cadrele didactice de foarte bună calitate de la această unitate școlară am reușit să scriem un ambițios proiect european care are în vedere tocmai acest lucru: modernizarea spațiilor educaționale și, mai ales, dotarea atelierelor școală în care elevii vor avea la dispoziție toată infrastructura necesară și toate echipamentele specifice pentru a se califica în diverse meserii pe care le vor putea progresa cu succes imediat după absolvirea școlii. Proiectul nostru, în valoare de aproape 19 milioane de lei, din care  șapte  milioane vor fi investiți doar pentru dotări, este unul care va transforma acest liceu într-adevăr în unul de nivel european”, a declarat primarul Lucian Resmeriță.

De-a lungul celor 100 de ani, elevii s-au remarcat prin diverse activităţi, desfăşurate sub egida instituţiei. De la simpli muncitori ai țării până la doctori sau profesori, (primari, parlamentari, miniștri), liceul nostru și-a legat în mod constant numele de performanță.

”Astfel, după 100 de ani de funcționare, această școală rămâne o “enclavă educațională” care continuă să formeze și să ofere viitori decidenți ai orașului și de ce nu, și ai țării. Corpul didactic și conducerea liceului sărbătorește, astăzi,  centenarul acestei instituții cu emoție, aducând un omagiu celor care au contribuit la parcursul educațional lupenean și la menținerea acestei școli: directori, profesori, elevi. Educația se naște acasă și crește la școală. În orașul nostru, iată că și acum după un secol, instituțiile de învățământ, scriu istorie.  La mulți ani!”,  se arată în mesajul celor de la Liceul Tehnologic Lupeni.

Angella Dumitrașcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: