“Masa pe roți” pentru beneficiarii proiectului „BAHTALO”!

             În luna februarie 2021, consilierii locali ai municipiului Lupeni au aprobat înființarea Serviciului Social furnizat în comunitate „Masa pe roți” în cadrul proiectului intitulat: „BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea!” POCU/ 138/ 4/ 1/ 115093, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. (2) Serviciul Social furnizat în comunitate „Masa pe roți” va funcționa în cadrul Direcția Asistență Socială a Municipiului Lupeni, fără personalitate juridică și fără organigrama distinct.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Serviciul Social furnizat în comunitate „Masa pe roți” sunt: copiii din familiile care se află într-o situaţie materială precară, expuse marginalizării şi excluziunii; persoanele în vârstă de peste 65 de ani, care se află într-o situaţie materială precară, expuse marginalizării şi excluziunii; etc.

Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Social furnizat în comunitate „Masa pe roți” sunt următoarele: solicitanții (sau reprezentanții lor legali) vor depune pentru întocmirea dosarului de acces la serviciile Serviciul Social furnizat în comunitate „Masa pe roți” următoarele acte:  cerere de acordare de servicii; copii după buletinul/ cartea de identitate, certificatul de naştere, certificat de căsătorie, după caz, ale solicitantului;  acte medicale privind starea de sanatate;  copie cupon de pensie/ adeverinta ANAF; Decizia de admitere/ respingere este luata de coordonatorul serviciului si managerul de proiect POCU/138/4/1/115093, în urma propunerilor făcute de asistentul social din cadrul serviciului social. In urma aprobarii/ respingerii se emite o dispozitie care precizeaza începerea/ suspendarea serviciilor. Dispozitia de admitere/ respingere a cererii se comunica solicitantului.

Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de finanţare.  După încheierea contractului un exemplar se înmânează beneficiarului și un exemplar rămâne la dosarul acestuia.

În cadrul acestui proiect vor avea loc  și activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii susținute educative și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie; promovarea participării sociale prin diseminarea prin canalele mass-media a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate; informarea beneficiarilor și a publicului larg despre existența Cartei drepturilor beneficiarilor, prin diverse căi de comunicare, inclusiv organizare de întâlniri cu grupuri vulnerabile; deținerea și punerea la dispoziția beneficiarilor și a publicului larg prin diverse căi de mediatizare, materialele informative privind serviciile oferite și activitățile derulate: materiale scrise, broșuri, filme și/ sau fotografii de informare sau publicitare, etc.

Ella Schreiber

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: