Proiectul ”Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”, la final

             Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și  Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) organizează în data de 3 octombrie 2019, conferința de închidere a proiectului “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”.

Evenimentu l va avea loc, începând cu ora 15:00, la Millennium Business Center M2, Piața Millennium, Baia Mare. Sunt așteptați să participe reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri sociali și alți actori din comunitate interesați de domeniul politicilor publice de tineret.

Clubul de Presă Valea Jiului este partener  în proiect și mare parte din informațiile primite au fost puse deja în practică.  Și la întîlnirile care vor urma cu partenerii din proiectul european NET 4 EU, parte din ideile prezentate vor  face parte dintr-o strategie comună, care va fi adoptată în cursul lunii decembrie, la Locri,în Italia. Proiectul, demarat în iulie 2018, a avut ca scop creșterea capacității ONG-urilor de a formula, monitoriza şi evalua politici publice în domeniul lucrului cu tinerii, atât prin propunerea unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii, cât și prin instruirea membrilor, personalului şi voluntarilor organizaţiilor de tineret în vederea participării active la dezvoltarea și îmbunătăţirea politicilor de tineret.

Prin activitățile derulate, proiectul și-a atins toate obiectivele, conferința de închidere fiind un bun prilej de a face cunoscute rezultatele obținute:

– Dezvoltarea unei politici publice alternative privind standardizarea activităților de lucru cu tinerii din România, cu implicarea Grupului Național de Lucru Standarde de Tineret format din 15 membrii selectați din ONG-uri şi institutii publice cu atribuţii în domeniul tineretului;

– Crearea cursului în format MOOC (Massive Open Online Course) “ Dezvoltarea politicilor publice de tineret” – un instrument educațional inovator pentru formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu tinerii;

– Dezvoltarea competenţelor de formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice pentru 100 de persoane active în domeniul tineretului din România.

Proiectul  “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România” este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133. Bugetul total al proiectului este de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei.

Arthur Gărdescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: