STANDARDE ȘI POLITICI SUSTENABILE ÎN LUCRUL CU TINERII DIN ROMÂNIA

              FEDERAȚIA YOUNG MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATIONS (YMCA) în calitate de principal organizator și partenerii  ASOCIATIA YOUNG INITIATIVE (AYI) și CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA DURABILA (CDCD) desfășoară în această perioadă cel de-al patrulea curs de formare, la  Timișoara,  în cadrul proiectului ”Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”.

Scopul proiectului este creșterea capacitații  ONG-urilor de a formula, monitoriza şi evalua politici publice în domeniul lucrului cu tinerii, atât prin propunerea unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii, cât si prin instruirea membrilor, personalului şi voluntarilor organizaţiilor de tineret în vederea participarii active la dezvoltarea si îmbunataţirea politicilor de tineret, dezvoltarea unei politici publice alternative privind standardizarea activitatilor de lucru cu tinerii din Romania, cu implicarea ONG-urilor şi institutiilor publice cu atribuţii in domeniul tineretului  precum și   crearea unui instrument educational inovator pentru formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu tinerii destinate personalului din ONG-uri şi autorităţi publice cu atribuţii în domeniul tineretului din România.   Un alt obiectiv este dezvoltarea competenţelor de formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniul tineretului pentru 100 de persoane din ONG-uri active în domeniul tineretului din Romania.

La cursurile de la Timișoara  participă reprezentanții mai multor organizații din țară de: Bistrița, Olt, Hunedoara, Prahova, București, Baia Mare, Timiș.

Agenda cursului propune tematici precum clarificarea conceptelor de politică publică şi standarde pentru activităţile de tineret, procesul unei politici publice, modele de implicare a tinerilor, competenţe necesare într-o cultură democratică, motivarea lucrătorilor de tineret pentru implicarea în procesele decizionale, metode de consultare şi participare publică a tinerilor, studii de caz privind procesele decizionale şi advocacy, exemple de organizare a evenimentelor de participare publică a tinerilor.

Județul Hunedoara este reprezentat de CLUBUL DE PRESĂ VALEA JIULUI prin președintele acestuia , journalist Angella Dumitrașcu.

Proiectul “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România” este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

Proiectul va avea o durată de 16 luni, respectiv iulie 2018 – noiembrie 2019 și are o valoare totală de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei. (R.S.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: