Modificări legislative – aplicarea creșterilor salariale în învățământ

            Ordonanța de urgență 114 din 28 decembrie 2018 instituie o serie de măsuri în domeniul investiţiilor publice şi fiscal – bugetare, modifică şi completează acte normative şi prorogă unele termene. În ceea ce ne privește, OUG menționată aduce următoarele măsuri:

Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ beneficiază:
a) începând cu 1 ianuarie 2019 de prima tranşă de 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018;
b) începând cu 1 ianuarie 2020 de a doua tranşă de 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018;
c) începând cu 1 septembrie 2020 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, beneficiază de vouchere de vacanţă, precum şi de indemnizaţia de hrană.

Se înfiinţează Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, iar printre domeniile prioritare de utilizare se numără și educaţia, respectiv şcoli, grădiniţe, creşe, campusuri şcolare. Finanţarea proiectelor se asigură sub formă de granturi, acordate din Fond.

Se aprobă programul „gROwth – investim în copii, investim în viitor”, ca program guvernamental având ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv. Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportive.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menţine la 1.100 lei şi, începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% şi este de 1.265 lei. În anul 2019, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,20.

Începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018. Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

În perioada 2019-2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: