Modificare în actul constitutiv al APA SERV VALEA JIULUI

            În cadrul ședinței de mâine, 26 iunie a.c.,  consilierii județeni vor avea de aprobat un proiect de hotărâre, care vizează modificarea actului constitutive al APA SERV VALEA JIULUI. 

             Potrivit prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean exercită, în numele judeţului Hunedoara toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

S.C. ”APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani este operator regional pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare în zona Valea Jiului, organizat ca societate comercială pe acțiuni, având ca acționar majoritar – Județul Hunedoara, care deține 52,33% din totalul acțiunilor. În conformitate cu prevederile art. 12.3 litera g din Actul Constitutiv al SC APASERV  VALEA JIULUI SA Petrosani, orice modificare a actului constitutiv este de competenta Adunării Generale Extraordinare, pentru care reprezentanţii UAT-urilor acţionare au nevoie de  mandat.

Modificarea actului constitutiv vizează completările legislative generate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  înscrierea administratorilor actuali în actul constitutiv actualizat, urmarea a reînnoirii mandatelor pentru trei administratori: Costel Avram, Radu Sorin Mihai si Daniel Surulescu, precum şi a selecţiei unui nou administrator pentru postul de economist în CA a doamnei Lung Minodora Maria, toate acestea fiind generate de procedurile de selecţie şi evaluare derulate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI” – în calitate de autoritate publică tutelară, potrivit competenţelor stabilite la art. 27 alin.(3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Arthur Gărdescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: