Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și contrucțiilor

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna mai,  proiectul „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50 (cod MySmis 121858).

Proiectul, cu o durată de 30 de luni (9 mai 2018 – 8 noiembrie 2020), este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP și are un buget de 11.794.031,49 lei reprezentând: 9.905.083,23 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 1.888.948,26 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (MDRAP).

Obiectivul general are în vedere creşterea calităţii cadrului legislativ și metodologic cu incidenţă asupra mediului de afaceri şi asupra cetăţenilor prin sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi prin consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu. Proiectul vizează realizarea unui set de acțiuni care să conducă la atingerea următoarelor obiective specifice: Asigurarea cadrului legislativ sistematizat și optimizat prin elaborarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor; Asigurarea unor instrumente metodolgice, operaționale și de informare și comunicare pentru aplicarea legislației modificate; Formarea unui aparat administrativ eficient care să se bazeze pe instrumente obiective, cuantificabile şi uşor de monitorizat şi actualizat.

Proiectul are trei componente: COMPONENTA 1 – Sistematizarea fondului activ al legislaţiei din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

COMPONENTA 2 – Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces și informaționale, ghiduri pentru dezvoltare urbană și gestiunea localităților, pentru asigurarea aplicării unitare a legislației și principiilor de dezvoltare durabilă de către autoritățile administrației publice locale și publicarea centralizată a acestora;

COMPONENTA 3 – Administraţie publică mai eficientă prin consolidarea structurilor instițutionale responsabile din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor.

Persoana de contact este doamna Delia Elena POPA, manager public (asistent manager de proiect), Serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, Direcția tehnică, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: