SNIMVJ are în sfârșit buget pe anul în curs – 75 de persoane vor fi disponibilizate

            În cadrul ședinței de guvern  a fost aprobat bugetul de venituri și de cheltuieli pe anul 2018 al SNÎMVJ.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., operator economic ce desfășoară în principal activități în domeniul energetic, s-a efectuat avându-se în vedere următoarele:  nivelul preliminat al realizarilor pentru anul 2017;  avizul C.A. nr. 3/15.02.2018 privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018;  nivelul prevăzut al veniturilor în sumă de 69.676 mii lei este corelat cu cel al cheltuielilor în sumă de 69.387 mii lei, rezultatul brut fiind pozitiv, respective 289 mii lei.

Veniturile totale care au în vedere în principal ajutorul de stat pentru închiderea minelor neviabile acordat confom Deciziei 2010/787/UE, Deciziei CE C (2012) 1020 final, Deciziei CE C (2015) 8066 final în sumă de 68.260 mii lei, conform prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, capitolul 8101, titlul 40 „Titlul IV Subvenții”, defalcat astfel:  68.260 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepționale, cu următoarea structură:  lucrări de închideri mine: 53.337 mii lei, din care: – lucrări pentru asigurarea securității în subteran: 50.600 mii lei; – lucrări legate de reabilitatea exploatărilor miniere: 2.737 mii lei;  plăți compensatorii: 2.790 mii lei; facilități pentru pensionari și salariați conform pct. 28 și pct. 29 din Decizia C (2012)1020 final: 12.133 mii lei.

Deoarece activitatea societății are drept țintă închiderea definitivă până în anul 2021 a minelor Paroșeni și Uricani, mine considerate necompetitive, bugetul propus este în condiții de eficiență economică, rezultatul brut fiind pozitiv;  nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2018: 3,1%, prevăzut în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2018 şi proiecţia acesteia pe anii 2019-2021 publicat de Ministerul Finanțelor Publice; nivelul și structura cheltuielilor au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, etc;  nivelul cheltuielilor de natură salarială ce a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 şi care prezintă o reducere cu 33,11%, față de nivelul aprobat al anului 2017, ca urmare a: – diminuării numărului mediu de salariaţi pentru anul 2018, de la 855 persoane la 470 persoane, respectiv cu 45,03%; – influenței creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu suma de 698 mii lei; – influenței prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal privind contribuțiile sociale obligatorii, cu suma de 4.384 mii lei.

Diminuarea câștigului mediu brut pe salariat cu 0,27% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

Numărul de personal preliminat la finele anului 2017 este de 496 persoane, decât numărul de 502 persoane aprobat în bugetul pe anul 2017.  Numărul de personal prognozat pentru finele anului 2018 va fi de 420 persoane rezultând în principal din: disponibilizarea colectivă a unui număr de 75 persoane în anul 2018, conform nivelului aprobat în Decizia CE C(2015) 8066 final, modificată prin Decizia CE nr. C (2018)1001 final din 16.02.2018;  H.G. nr. 61/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2018.

Totodată au fost prevăzute în buget și cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării colective de personal; cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandate.  În anul 2018 plățile restante sunt în sumă de 310 mii lei.

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: