1.391.664 lei pentru Salvital Hunedoara și 50.000 lei pentru ADI Apa VALEA JIULUI, bani alocați din bugetul Consiliului Județean Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara, prin intermediul preşedintelui şi al unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, deţine calitatea de membru sau este reprezentat în mai multe structuri neguvernamentale din ţară şi străinătate. În ședința de săptămâna trecută, consilierii județeni au aprobat cuantumul cotizațiilor la aceste asociații. Cea mai mare sumă a fost primită de Asociația Salvital Hunedoara, 1.391.664 lei.

Aceasta derivă din faptul că, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 258/2016 s-a aprobat modificarea contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara către Asociaţia Salvital Hunedoara în vederea finanţării cheltuielilor de organizare, funcţionare şi dezvoltare a acesteia şi a Serviciul Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al Judeţului Hunedoara (SMURD), de la 2 lei/locuitor al județului/an, la 3 lei/locuitor al judeţului/an, începând cu data de 1 ianuarie 2017, întocmindu-se Actul Adițional Nr. 1 la Acordul nr. 1317/7/2012 (CJH), respectiv nr. 7/21.02.2015 (SALVITAL). ASOCIAŢIA ,,SALVITAL” HUNEDOARA a fost constituită prin voinţa comună a  membrilor fondatori, printre care şi Consiliul Judeţean Hunedoara, şi are ca scop crearea unei componente integrate la nivelul judeţului, specializată în acordarea ajutorului de urgenţă, resuscitarea şi descarcerarea victimelor accidentelor de orice natură, operaţiilor de salvare, precum şi transportul acestora la prima unitate medicală cu competenţă adecvată. Personalitatea juridică a Asociaţiei ,,SALVITAL” Hunedoara a fost recunoscută de către Judecătoria Deva prin Încheierea civilă nr.9/A/2005, fiind dispusă înscrierea acesteia în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa instanţei.

      Tot în cadrul ședinței s-a alocat suma de 50.000 de lei  pentru ADI Apa VALEA JIULUI  care s-a constituit în anul 2008,  în urma asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Consiliile locale ale municipiilor Lupeni, Petroşani, Vulcan şi a oraşelor Aninoasa, Petrila şi Uricani, asociere aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 35/2008. Această asociaţie are ca scop: realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi apă uzată, din bazinul hidrografic al Văii Jiului, pentru o îmbunătăţire a serviciilor, creşterea capacităţii de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare privind serviciile. În prezent,  APA SERV derulează una dintre cele mai mari investiții în infrastructura de apă, pe fonduri europene, de peste 90 de milioane de euro.

”La nivel național, Apa Serv Valea Jiului a devenit deja un exemplu de bune practici în domeniul accesării și utilizării fondurilor europene pentru implementarea unor proiecte care au ca scop extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, a stațiilor de tratare și a celor de epurare a apelor uzate. Desigur că ne face plăcere să le putem împărtăși colegilor din țară din experiența noastră, așa cum eu cred că din schimbul de idei și de experiență pe care l-am avut, dar și din dialogul cu factorii responsabili în derularea de fonduri europene în România, vom avea cu toții de câștigat, iar experiența acumulată ne va fi de folos atât în ceea ce privește accesarea de către România a banilor europeni pe POIM, cât și în implemenetarea și derularea proiectelor câștigate cu maximă eficiență, astfel încât greșelile care ar putea genera aplicarea de corecții financiare din partea UE să fie reduse la minim sau, de ce nu, eliminate”, a declarat Costel Avram, director general al Apa Serv Valea Jiului. Pentru cofinanțarea proiectului „ Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului )”,  s-a alocat suma de 275,00 mii lei.

Și ADR Regiunea Vest România a primit o alocare bugetară de 1.269.603 lei. Pentru acordarea unor finanţări nerambursabile persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul Hunedoara  se alocă suma de 3.000,00 astfel: sport, suma de 700,00 mii lei; cultură, suma de 200,00 mii lei, susţinerea cultelor, suma de 1.900 00 mii lei, pentru activitatea de tineret suma de 200,00 mii lei.

Bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2018 s-a stabilit în sumă de 264.439,00 mii lei  la partea de venituri  şi în sumă de 281.621,86 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 17.182,86 mii lei acoperit din excedentul anului  precedent şi estimările pe anii 2019 – 2021.

Angella Dumitrașcu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: