Teatrul din Petroșani are un nou regulament de funcționare

             Prin adresa nr.7/11.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu  nr.323/2018 şi având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani nr.3/05.01.2018, managerul teatrului solicită aprobarea organigramei,  a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare, cu următoarele modificări:           –  înființarea postului de Director, gradul II prin transformarea postului vacant de economist studii superioare grad I, de la Serviciul Financiar contabil, achiziții publice, resurse umane și impresariat, care va avea în subordine Direcţia financiar-contabilă şi administrativă, cu următoarele servicii: Serviciul financiar-contabil, achiziţii publice, resurse umane şi impresariat şi Serviciul administrativ,  în cadrul Serviciului artistic postul vacant de sufleor, studii medii treapta I se transformă în post de regizor artistic, studii superioare gradul I;  în cadrul Serviciului Administrativ postul vacant de muncitor calificat, treapta a III se transformă în post de referent, studii superioare de scurtă durată, gradul III;  în cadrul Serviciului Tehnic-scenă postul vacant de muncitor calificat, treapta I se transformă în post de M.A.S.I.S.C – Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte (costumier), studii M/G treapta I.

Ca urmare a concursului de promovare, organizat de către Teatrul Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroşani, în baza prevederilor art.41 din HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru un număr de 12 salariați care au promovat examenul de promovare în grad/treaptă profesională,  s-a propus spre  aprobare și modificarea statului de funcții. Urmare a solicitărilor depuse,  consilierii județeni au aprobat cererile înaintate de reprezentanții Teatrului Dramatic din Petroșani.

Elena Dragomir

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: