Performanţă şi calitate – La CNI „Carmen Sylva” Petroşani

lucian-resmerita   În 17 şi 18 noiembrie, la CNI „Carmen Sylva” Petroşani a avut loc vizita de evaluare externă periodică în vederea atestării nivelului calităţii serviciilor educaţionale. Verificarea a fost făcută de două cadre didactice de la Timişoara, membre ale ARACIP.

Din cei 43 de indicatori luaţi în considerare, liceul a reuşit performanţa de a obţine calificativul „foarte bine” la 40 dintre ei. Activitatea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic a fost apreciată la superlativ în domenii precum: activitate ştiinţifică, dotarea spaţiilor şcolare cu tehnologie informatică, dezvoltarea profesională a personalului etc. Au fost notate cu „bine” numai aspecte legate de spaţiile auxiliare.

Performanţa este cu atât mai notabilă, cu cât în majoritatea instituțiilor similare din ţară numărul calificativelor „foarte bine” este semnificativ mai mic.

Felicit cadrele didactice, personalul auxiliar și cel nedidactic, precum și elevii, pentru implicarea serioasă în procesul instructiv-educativ. Astfel, rezultatele înregistrate au fost o consecință firească a muncii depuse”, a zis dl director Resmeriță Lucian.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *