APA SERV – activitate cu date statistice pe anul 2017

             S.C.  APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI, ca Operator Unic Regional, asigură servicii în domeniul: alimentării cu apă potabilă şi canalizare, atât pentru cetăţenii Văii Jiului cât şi pentru unităţile din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţământului, comerţului şi alte categorii de consumatori, captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei potabile în localităţile Văii Jiului, colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate în emisar, întreţinerii şi reparării reţelelor de aducţiune şi distribuţie a apei potabile şi canalizare, montării, întreţinerii şi verificării metrologice a aparatelor de măsură şi control, lucrărilor de construcţii – montaj, producerii şi furnizării energiei electrice având un număr mediu total, la 31 decembrie 2017, de 497 salariaţi, din care 436 pentru serviciile de apă şi 61 pentru serviciile de canalizare.                  

Societatea  a asigurat apă potabilă unui număr mediu de 83.398 persoane, înregistrându-se un consum specific de 2,74 mc/pers./lună. Numărul mediu de utilizatori în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017  a fost de 38.489, 33.343 abonaţi la încasare directă, 5146 prin asociaţii de proprietari şi 2.523 agenţi economici şi instituţii publice.

Producţia fizică de apă potabilă facturată în perioada 01.01.2017  – 31.12.2017 – 3.243.002 mc

Producţia fizică de apă uzată menajeră evacuată în sistemul de canalizare – 2.426.721  mc

Producţia fizică de apă meteorică evacuată în sistemul de canalizare  –  962.259 mc

Nivelul creanţelor SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani la data de 31 decembrie 2017 a fost de 10.136.660,60  lei, din care:

          – Agenţi economici                        978.776,85  lei          9,66  %

          – Unităţi bugetare                              9.877,40  lei           0,10  %

          – Populaţie                                  9.148.006,35 lei          90,25 %

La data de 31 decembrie 2017 societăţile de termoficare din Valea Jiului datorau operatorului de apă 524.905,14 lei, din care 524.122,42 lei creanţe de recuperat de la S.C. UNIVERSAL EDIL S.A. Lupeni, societate aflată în insolvenţă. Pentru recuperarea creanţelor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani s-a înscris la Masa Credală. Recuperarea creanţelor şi creşterea gradului de încasare a fost o prioritate pentru conducerea societăţii fiind obiectiv distinct în programul de management.  Cifra de afaceri preliminată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani în anul 2017 este în valoare  de 21.798 mii lei.

La data de 31 decembrie 2017 S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani nu înregistrează  datorii restante.

Arthur Gărdescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: