BAHTALO – un proiect pentru combaterea sărăciei şi discriminării

           Administraţia publică locală a municipiului Lupeni va demara un amplu proiect de dezvoltare locală, care vizează în special populaţia defavorizată a localităţii. Zilele trecute, primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă, a  semnat  cu finanţatorul demararea proiectului cu o valoare de peste şapte milioane de euro.

„Este un proiect complex care va avea un impact deosebit în rândul comunităţii. Vom duce copiii la şcoală, la grădiniţă, vom reabilita  policlinica veche, câteva apartamente. Vor fi implicaţi aproximativ 1200 de locuitori, vom înfiinţa zece până la 15 firme care să coopteze 250 de angajaţi. Vom acorda 500 de mese zilnic pentru copiii din comunitate, 1000 de cetăţeni vor primi asistenţă medicală. Vom angrena în acest proiect şi instituţiile de învăţământ. Ne dorim să devenim o localitate verde şi avem în vedere şi plantarea a câtorva mii de puieţi şi ne dorim să înfrumuseţăm şi zonele pietonale. Angrenând în acest proiect mai multe categorii sociale, comunitatea va avea de câştigat”, a ţinut să precizeze primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă.

Proiectul ,,BAHTALO – Împreună combatem sărăcia şi discriminarea”, iniţiat de Primăria municipiului Lupeni, un proiect în valoare de 26.858.967,39 lei s-a aflat pe lista proiectelor care au primit finanţare de la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman. Programul are ca scop reducerea numărului de persoane marginalizate din comunităţi marginalizate, în care există populaţie aparţinând minorităţii romă (acele comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţii romă reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi ca valoare ocupă locul doi, la nivel naţional, în lista celor 35 de proiecte care au primit finanţare. Activităţile vizate în cadrul proiectului sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – condiţii specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, după cum urmează:

Activitate preliminară – Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanţare.

Activităţi/sub-activităţi în domeniul educaţiei – de exemplu: educaţia timpurie de nivel ante-preşcolar şi preşcolar, învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii.

Activităţi/sub-activităţi în domeniul ocupării forţei de muncă – de exemplu: consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal, subvenţionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparţinând acestor categorii, participarea la programe de ucenicie şi stagii.

Activităţi/sub-activităţi în domeniul antreprenoriatului – de exemplu: susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc.

Activităţi/sub-activităţi în domeniul dezvoltării/furnizării de servicii (sociale şi/sau medicale/ medico-sociale.

Activităţi/sub-activităţi obligatorii în domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit – inclusiv reabilitarea locuinţelor şi/ sau legalizarea asigurării de utilităţi.

Activităţi/sub-activităţi în domeniul acordării de asistenţă juridică pentru reglementări acte – dacă este cazul; aplicantul va alege din aceste măsuri pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul ţintă.

Activităţi/sub-activităţi în domeniul combaterii discriminării şi promovării multiculturalismuluiadresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât şi non-romi: de exemplu:  campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Partenerii acestui important proiect care se va derula în municipiul Lupeni sunt: Liceul Teoretic Mircea Eliade, Asociaţia Umanitară Casa de Copii Lupeni, Asociaţia Crof MPS şi Euro Jobs SRL. (E.D.)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: