În 2018, SMID Hunedoara continuă cu alte etape din proiect

  După ce în numărul trecut am prezentat pe larg situaţia privind taxa de salubrizare la nivelul Văii Jiului, iată că, în raportul preşedintelui Consiliului Judeţean s-a facut referire şi la modul în care s-a gestionat, în cursul anului 2017, implementarea proiectului SMID Hunedoara.

În anul 2017 a continuat implementarea Proiectului cod SMIS 49063 „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare nr. 912/04.03.2014 şi  Actului adiţional nr.4, document prin care s-a stabilit ca proiectul să fie finalizat şi în uz la data de 31.12.2018.  Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2017 au fost următoarele:

Realizarea recepţiilor finale la următoarele obiective de investiţii din cadrul SMID Jud.Hunedoara:

CL1 – Proiectare şi execuţie Închiderea depozitului urban neconform din Aninoasa

CL2 – Proiectare şi execuţie Închiderea depozitului urban neconform din Uroi-Rapoltu Mare

CL3 – Proiectare şi execuţie Închiderea depozitului urban neconform din Haţeg

CL4 – Proiectare şi execuţie Închiderea depozitului urban neconform din Petrila

CL5 – Proiectare şi execuţie Închiderea depozitului urban neconform din Lupeni

CL7 – Proiectare şi execuţie Închiderea depozitului urban neconform din Hunedoara

CL8 – Proiectare şi execuţie Închiderea depozitului urban neconform din Orăştie

CL9 – Proiectare şi execuţie Închiderea depozitului urban neconform din Deva

CL10- Proiectare şi execuţie CMID Barcea Mare (exclusiv drumul tehnologic)

În vederea funcţionării şi operării Sistemului de management al deşeurilor din Judeţul Hunedoara, în luna ianuarie 2017 s-au aprobat documentaţiile necesare în vederea atribuirii contractelor de delegare a unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în cele 4 zone ale judeţului (1-Brad, 2-Haţeg, 3-Centru şi 4-Petroşani), iar pentru procedura de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de concesiune a serviciului de operare şi administrare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Bârcea Mare, s-au primit clarificări din partea potenţialilor ofertanţi şi s-a răspuns la acestea, inclusiv la notificările CNSC Bucureşti.

În baza Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara nr.3/03.04.2017, precum şi cu respectarea Memorandumului nr.20/9876/ MB/29.05.2017 cu tema „Aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate din fonduri europene, în domeniul deşeurilor”, transmis de către Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice si Fondurilor Europene, Consiliul Judeţean Hunedoara a încheiat, contractul de servicii nr. 5323/2017 cu societatea SC SUPERCOM SA, privind operarea şi administrarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Bârcea Mare. În cursul lunii mai 2017 a început repartizarea pubelelor / containerelor / compostoarelor achiziţionate prin proiect, realizându-se până la finele lunii decembrie 2017 o eficienţă 88%. După întocmirea documentaţiei tehnice corespunzătoare şi parcurgerea etapelor prevăzute în legislaţia în vigoare, în luna mai 2017 s-a obţinut Autorizaţia Integrată de Mediu pentru CMID Bârcea Mare, autorizaţie care ulterior a fost transferată la S.C.SUPERCOM S.A în vederea operării şi administrării CMID Bârcea Mare.

Totodată, s-au obţinut Autorizaţii de gospodarirea apelor pentru monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme: Deva, Hunedoara, Haţeg, Călan, Uroi-Raportul Mare, Petrila.  O activitate importantă desfăşurată de-a lungul anului a fost realizarea  monitorizării post-închidere a celor nouă depozite urbane neconforme şi s-au urmărit respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului menţionate în procesele-verbale de constatare emise de Garda Naţională de Mediu, APM Hunedoara şi Sistemul de Gospodărire Apele Române.

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor din Valea Jiului şi la solicitarea UAT-urilor din această zonă, în anul 2017 a funcţionat platforma de stocare temporară a deşeurilor Petroşani, platformă realizată de către Consiliul Judeţean Hunedoara, conform parteneriatului încheiat cu administraţia locală petroşeneană.

Pentru anul 2018, Consiliul Judeţean îşi propune continuarea etapelor din proiect, delegarea gestionării deşeurilor, în urma licitaţiilor efectuate, continuarea campaniilor de informare a cetăţenilor, etc. (E.S.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: