Dezbatere Publică – tema, gestionarea deşeurilor municipale

  Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  anunţă elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 194/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Lupeni nr. 42/2016 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale din municipiul Lupeni.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 27.12.2017, ora 13,00 în Sala de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni. Proiectul de hotărâre însoţit de anexele aferente poate fi consultat la avizierul Primăriei Municipiului Lupeni (parter) şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Lupeni .

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 27.12.2017, ora 9,00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: