Rectificarea bugetară la Consiliul Judeţean Hunedoara, aprobată

     Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.899/2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională se suplimentează bugetul propriu al Judeţului Hunedoara cu suma de + 217,00 mii lei la indicatorul 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2017” pentru:

– învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională suma de   +217,00 mii lei, din care:  pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora  suma de + 176,00 mii lei;

– asigurarea sumelor necesare plăţii tranşelor aferente hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială  suma de + 41,00 mii lei.

Urmare dispoziţiilor din actul normativ mai sus menţionat se suplimentează creditele bugetare aprobate la capitolul 65.02 „Învăţământ” subcapitol  65.02.07 „Învăţământ nedefinibil prin nivel” paragraf 65.02.07.04 „Învăţământ special” Titlul I „Cheltuieli de personal”  cu suma de + 217,00 mii lei. ADIVEST a implementat în perioada 2010-2013 proiectul „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest” – Etapa 1, având alocată pentru achiziţia de autospeciale, o valoare de  50.103.137 lei.

La prima etapă a proiectului, având ca durată de implementare perioada 2010-2013, ulterior avizării şi aprobării rapoartelor intermediare şi final de decontare cheltuieli şi respectiv rambursarea integrală a cheltuielilor efectuate pentru achiziţia de echipamente destinate dotării Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din Regiunea Vest, MDRAP a stabilit corecţii financiare de 25% din valoarea a 3 contracte de achiziţie echipamente din totalul de 8 contracte de achiziţie echipamente încheiate în cadrul proiectului. Aceste corecţii au fost contestate în instanţă, rămânând definitive 2 corecţii în valoare de 25 % pentru 2 contracte iar pentru al treilea contract corecţia de 25% a fost redusă la 5%, în urma deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cofinanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara este de 2%. Valoarea totală a corecţiilor pentru prima etapă a proiectului, pentru toate judeţele asociate este de 4.419.267 lei. Consiliul Judeţean Hunedoara a beneficiat în prima etapă a proiectului de echipamente în valoare de 10.654.238,28 lei, revenindu-i o corecţie financiară, în cuantum de 950.070,04 lei, aproximativ 8,92% din valoarea ce revine Consiliului Judeţean Hunedoara. Ţinând cont de contribuţia iniţială de 2% pentru implementarea proiectului şi corecţia financiară de 8,92%, rezultă o cofinanţare totală de aproximativ 10,92%  reprezentând 1.141.907,04 lei raportat la valoarea totală a proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest” – Etapa 1(10.654.238,28 lei).(E.S.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: