Hai la şcoală! O şansă pentru viitor!

   La Primăria Municipiului Vulcan a avut loc lansarea proiectului POCU 74/6/18 – programul „Şcoala pentru toţi” care se va derula pe o perioadă de trei ani de la semnarea contractului. Acesta are un buget în sumă de 9.025.786,88 lei.  Beneficiarul este Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, iar parteneri sunt Primăria municipiului Vulcan, Casa Corpului Didactic Hunedoara, Asociaţia Aladin Deva,   precum şi Liceul Tehnologic din Crişcior, Liceul Tehnologic Ovid Densuşianu din Călan, Colegiu Tehnic Dimitrie Leonida din Petrosani şi Şcoala Gimnazială nr. 6 din Vulcan.  

Proiectul de adresează pentru 1700 de persoane, provenite din şase categorii de grupuri ţintă, iar obiectivul general al proiectului este de a  dezvolta un program integrat de educaţie,  pentru  diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a scolii sau  abandon şcolar în judeţul Hunedoara, prin: măsuri preventive adresate unui număr de 800 de copii/elevi aflaţi în situaţie de risc de părăsire timpurie a şcolii, metode şi instrumente de educaţie corectivă de tip a doua şansă pt. 200 de persoane (care au părăsit timpuriu şcoala), îmbunătăţirea competenţelor a 260 resurse umane/persoane care desfăşoară activităţi educative adresate grupurilor cu risc educaţional şi prin creşterea nivelului de  informare/conştientizare/implicare a comunităţii locale în ceea ce priveşte reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

La evenimentul de lansare al proiectului au participat inspectorul general al ISJ Hunedoara, Maria Ştefănie, inspectorul general adjunct Marta Mate, reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic Hunedoara, directorii instituţiilor de învăţămînt din municipiul Vulcan, precum şi primarul municipiului Vulcan, în calitate de gazdă.

De-a lungul implementării proiectului  o parte dintre beneficiari vor primi 200 de mese calde pe zi, timp de cinci semestre în regim de catering, sprijin financiar acordat lunar în valoare de 100 de lei timp de nouă luni, activităţi de tip şcoală după şcoală,  120 de copii vor beneficia de dezvoltarea abilitaţilor artistice şi a creativităţii prin activităţi artistice specific, realizate în timpul derulării programului de tip „Şcoală după şcoală”, o data pe săptămână, pe parcursul celor trei ani de proiect. Pentru implementarea eficientă a acestei activităţi, patru ateliere artistice vor fi amenajate şi dotate cu material specific, devenind funcţionale la nivelul celor patru şcoli – parteneri asociaţi în proiect; de asemenea, 120 de kituri cu material specific activităţilor artistice care urmează să se desfăşoare, cuprinzând acuarele, pânză, pensule, hârtie, aţă, ace, vor fi achiziţionate şi distribuite elevilor. Anual, vor fi organizate şi realizate trei expoziţii cu rezultatele obţinute de copii în atelierele artistice înfinţate în cadrul proiectului.

Totodată, vor avea loc întâlniri în vederea recrutării partenerilor din categorii distincte de „actori” sociali: unităţi şcolare cu procent ridicat de elevi cu risc de părăsire timpurie a scolii, autorităţi publice, angajatori locali, reprezentanţi ai societăţii civile; se va încheia un acord de parteneriat semnat între mai multe instituţii din judeţ în vederea identificării de soluţii privind îmbunătăţirea situaţiei grupurilor vulnerabile. Va fi implementată  şi  o campanie media de conştientizare în privinţa importanţei participării parentale la creşterea şi educarea copiilor la nivelul judeţului Hunedoara.

260 de cadre didactice din scoli cu procent ridicat de copii care de confruntă cu risc de părăsire timpurie a şcolii sau abandon şcolar vor fi formate în problematica abordată de proiect, dobândind competenţe didactice transversale certificate, pentru care se acorda credite profesionale transferabile, iar 40 de specialişti care fac parte din echipele manageriale ale şcolilor în care se implementează proiectul şi ale partenerilor proiectului  vor beneficia de programe de instruire/creştere a capacitaţii profesionale, în privinţa gestionarii problemelor asociate riscului de părăsire timpurie a şcolii.  Angella Dumitraşcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: