Sprijin pentru copiii cu CES hunedoreni şi din Valea Jiului

   La începutul lunii septembrie a.c, la Centrul de Pedagogie Curativă Simeria se va desfăşura o sesiune de formare şi educaţie adresată cadrelor didactice, directorilor şi altor categorii de personal care lucrează cu elevii cu nevoi speciale. Sesiunea va fi susţinută de o echipă de profesionişti din Marea Britanie, de la Vicarahe School Londra, specialişti în SEND – Special Education Neend and Disabilites.                Din temele abordate amintim: principiile de bază şi strategii de intervenţie pentru personalul care lucrează cu copiii cu CES, o abordare de specialitate pentru a dezvolta abilităţile de ascultare şi atenţie, comunicarea şi nevoia de interacţionare, cogniţia şi nevoia de învîţare, autismul, SCERTS (comunicare social, reglarea emoţională, analiză tranzacţională, nevoi sociale, ADHD, abordare multi senzorială, etc. În luna august, guvernul Tudose a emis HG 564/ 2017  care face referirea la acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar. Conform acesteia, în vederea fundamentării sumelor necesare finanţării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ şi ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia întocmirii şi transmiterii documentelor solicitate de administraţiile judeţene ale finanţelor publice/direcţiile generale regionale ale finanţelor publice la termenele precizate. Sumele aprobate anual judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat se repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit fundamentărilor transmise la proiectul de buget.

Pentru copiii care sunt orientaţi şcolar şi profesional după expirarea termenului prevăzut la art. 5 cererea poate fi depusă, după eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională, până la data de 15 a fiecărei luni, urmând ca drepturile să fie finanţate din veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, începând cu luna/tranşa imediat următoare, după caz. Finanţarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul local, iar pentru cei din învăţământul special şi pentru cei integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul judeţului/al sectoarelor municipiului Bucureşti, prin unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii cu CES.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Rudolf Steiner din municipiul Lupeni, care funcţionează la fosta maternitate din localitate, prin bunăvoinţa administraţiei publice locale şi Consiliului local al municipiului Lupeni, este o instituţie de învăţâmânt specială care asigură servicii educaţionale şi terapeutice elevilor cu cerinţe educative speciale de pe întreg arealul Văii Jiului, la nivel de grădiniţă, învăţământ primar şi gimnazial, în vederea integrării lor şcolare şi socio-profesionale optime, conform principiului egalizării şi al educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare dintre cei peste 60 de beneficiari. De-a lungul timpului aici, s-au desfăşurat diferite activităţi în care a fost implicată şi comunitatea locală din Lupeni şi din Valea Jiului, un rol determinant avându-l şi asociaţia părinţilor din acest centru, care poate primi donaţii pentru copiii cu CES. Împreună cu repezentanţii Clubului de Presă Valea Jiului s-au desfăşurat mai multe activităţi comune, ultimul eveniment marcant fiind Gala Premiilor Femina. Recent, Clubul de Presă Valea Jiului a făcut din nou donaţii pentru acest centru care constă în materiale didactice, jucării, rechizite, produse de îmbrăcăminte şi încălţăminte, etc.

Angella Dumitraşcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: