Proiect de incluziune socială pentru copii şi tineri la Lupeni

Societatea Naţională „Crucea Roşie” din România a încheiat de curând un parteneriat cu instituţia similară din Danemarca, pentru implementarea unui proiect destinat incluziunii tinerilor provenind din familii defavorizate în societate. Una dintre subfilialele incluse în proiect, este şi cea din municipiul Lupeni,   care va fi parte activă timp de trei ani în desfăşurarea activităţilor specifice.

Proiectul intitulat „Incluziune socială pentru copii şi tineri proveniţi din comunităţi social – dezavantajate” se va derula pe o perioadă de trei ani, iar finanţator este Fundaţia Velux prin Crucea Roşie Daneză. Acesta îşi propune dezvoltarea de servicii în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă, de implicare şi contribuţie la viaţa comunităţii, dezvoltarea de servicii şi de formarea a unei reţele care să găsească soluţiile cele mai optime care să răspundă nevoilor populaţiei vulnerabile.

La Lupeni, va funcţiona şi un Centru Comunitar de Zi, în care elevii din grupul ţintă vor fi sprijiniţi în activităţile şcolare, în educaţie umanitară, vor beneficia de masă caldă, tabere, excursii, etc. Centrul va fi coordonat de directoarea subfilialei lupenene, Simona Hîrieaşu, şi toate activităţile care se vor derula aici, se vor face pe bază de voluntariat, în special, prin implicarea cadrelor didactice lupenene şi a altor categorii sociale. În prezent, se deruleză un program After School, în care sunt agrenaţi 30 de elevi din grupul ţintă de la toate şcolile din municipiu şi cadre didactice voluntare. De-a lungul anilor, Crucea Roşie Română şi-a dezvoltat capacitatea de a gestiona centrele de zi, prin activităţi de voluntariat şi în parteneriat şi colaborare cu autorităţile locale şi societatea civilă. Proiectul care se derulează în municipiul Lupeni are rol de catalizator în vederea realizării unui dialog mai bun cu autorităţile şi comunităţile locale, prin dezvoltarea de modele şi furnizarea iniţiativelor şi intervenţiilor de suport social pentru copii şi tinerii marginalizaţi, rezultatul aşteptat fiind de a facilita şi a dezvolta programul existent şi funcţional şi prin alte mijloace şi resurse provenite de la bugetul local sau de stat. (A.D.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: