Şase sute de şomeri au fost specializaţi în IT

Universitatea din Petroşani derulează, în calitate de    beneficiar, începând cu data de 1 octombrie tasca universitate2010, în parteneriat cu S.C. SIVECO România S.A., Federaţia Sindicatelor Valea Jiului şi Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia proiectul Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice – o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea asistenţei financiare nerambursabile fiind de 4.607.401 lei. Proiectul se înscrie în Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 1.5 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, perioada de implementare a proiectului fiind de 36 luni, de la 1 octombrie 2010, până la 30 septembrie 2013.

Obiectivul general al proiectului este creşterea ratei de ocupare prin atragerea şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi pe piaţa muncii pe baza dezvoltării unor metode moderne şi inovative de implementare a măsurilor active de ocupare, incluzând instrumente ale societăţii informaţionale şi schimbul de experienţă la nivel regional şi naţional. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 600 de şomeri tineri şi şomeri de lungă durată.

În perioada de implementare a proiectului, au fost informaţi şi consiliaţi peste 600 de şomeri tineri şi de lungă durată. Au fost instruiţi peste 300 de şomeri tineri şi de lungă durată din Valea Jiului, în cadrul a 13 sesiuni de formare organizate în spaţiile special amenajate în cadrul proiectului la Universitatea din Petroşani prin 4 programe de formare profesională (Ghid de turism, Tehnician topometrist, Operator calculator electronic şi reţele şi Competenţe antreprenoriale). Au fost instruiţi 300 de şomeri tineri şi de lungă durată din judeţele Gorj, Vâlcea şi Mehedinţi prin 20 de sesiuni de formare în localităţile Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea şi Drobeta Turnu Severin, în cadrul a 4 programe de formare profesională (Designer pagini web, Operator în domeniul proiectării asistate, Operator procesare text şi imagine şi Consultant în informatică). Au fost mediaţi majoritatea şomerilor certificaţi şi au fost organizate job-club-uri şi burse ale locurilor de muncă. Certificatele obţinute de şomeri în sunt certificate de absolvire prin programe de iniţiere şi specializare eliberate sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Universitatea din Petroşani a beneficiat de dotări prin proiect materializate prin echipamente IT pentru patru săli de curs şi două laboratoare (două servere, 45 de laptopuri, echipamente de videoproiecţie şi soft de bază, în valoare de peste 50.000 de euro). Au fost editate 8 suporturi de curs în peste 600 de exemplare la Editura Universitas şi a fost proiectată în cadrul proiectului de către specialiştii firmei SIVECO o platformă de eLearning pentru cele 8 programe de formare profesională. Acest portal de instruire şi management educaţional care conţine cele opt cursuri în format multimedia, va fi cedat de către S.C. SIVECO România S.A., Universităţii din Petroşani începând cu data de 1 octombrie 2013 cu titlu gratuit, prin licenţiere permanentă şi definitivă putând fi utilizat pentru cursurile universitare din domeniul IT şi economic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: