Ajutoare de urgență pentru lupeneni

         Într-o recentă ședință, consilierii locali ai municipiului Lupeni au aprobat noile reglementări care vizează acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure, aflate în dificultate.

În conformitate cu art. 85 lit. a din Legea nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare și cu art. 59 din H.G. nr. 1154/ 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare: „Primarul poate acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.”

Conform anexei aprobate  iată  și  care pot fi beneficiarii:

  1. Ajutoarele de urgență se acordă în limita fondurilor prevăzute în bugetul local, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul/ reședință pe raza municipiului Lupeni, care se află în una din următoarele situații deosebite:
  2. a) Persoanelor singure/ familiilor cu venitul lunar net pe membru de familie de până la 80% din salariul de bază minim net pe țară, ai căror membrii necesită tratamente și investigații medicale, suportate din contribuții proprii, în baza recomandărilor (actelor) medicale și a justificărilor cheltuielilor (chitanțe, facturi, bonuri fiscale, costul deplasării la clinici de specialitate din altă localitate);
  3. b) Persoanelor care se confruntă cu probleme grave de sănătate, ce necesită intervenții chirurgicale, tratamente și investigații medicale de lungă durată, în clinici de specialitate din țară sau din străinătate, ale căror costuri depășesc posibilitățile financiare ale familiei, în baza recomandărilor (actelor) medicale și a justificărilor cheltuielilor (chitanțe, facturi, bonuri fiscale, costul deplasării);
  4. c) Acordarea unui ajutor financiar în situația în care este necesară achiziționarea unor dispozitive medicale, destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, care nu sunt gratuite în sistemul public de sănătate; ajutorul se acordă în completarea costurilor dispozitivelor, atunci când situația materială a familiei nu permite achiziționarea din fonduri proprii;
  5. d) Acordarea unui ajutor financiar, ca sprijin de reintegrare socială, persoanelor care au fost condamnate penal, în termen de cel mult șase luni de la data eliberării din penitenciar;
  6. e) Acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de înmormântare, ocazionat de decesul unei persoane din familia beneficiară de ajutor de incluziune;
  7. f) Acordarea unui ajutor financiar în cazul decesului unei persoane fără venituri și fără aparținători legali sau ai căror aparținători nu au beneficiat de ajutor de deces, acordat conform legislației în vigoare, privind sistemul public de pensii și ale căror venituri nete lunare pe membru de familie se situează până la venitul net lunar ajustat, luat in calcul la stabilirea ajutorului de incluziune, în baza actelor justificative privind cheltuielile cu înmormântarea;
  8. Ajutoarele de urgență, în funcție de situația pentru care se solicită, se acordă ținând cont de următoarele criterii: a) gradul de distrugere al locuinței și a bunurilor deținute de familie sau de persoana singură; b) tipul locuinței; c) asigurarea obligatorie a locuinței potrivit prevederilor Legii nr. 260/ 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, și cuantumul despăgubirii; d) bolile și afecțiunile medicale ale persoanei sau membrului/ membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgență și gravitatea acestora; e) perioada de tratament medical și de recuperare medicală ale persoanei sau membrului/membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgență; f) nivelul de decontare a serviciilor medicale, a medicamentelor, a ortezelor, protezelor, dispozitivelor medicale de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terți pentru persoana sau membrul/membrii de familie care au solicitat ajutorul de urgență; g) calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; h) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale; i) tipul familiei și numărul membrilor din familie; j) veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure; k) nivelul de îndatorare a persoanei sau a familiei ce poate determina situații de risc de excluziune socială; 1) posibilitatea de susținere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistenței sociale nr. 292/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situația de necesitate sau deosebită; m) complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.

Ella Schreiber

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: