Lupeniul vrea creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public

              Odată cu aprobarea programului ce vizează modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și administrația  și Consiliul local al municipiului Lupeni au aprobat documentația tehnico- economică ce vizează un astfel de proiect, care va fi supus spre aprobare Agenției Fondului pentru Mediu.

Prin intermediul programului, beneficiarii pot accesa fonduri pentru înlocuirea corpurilor de iluminat existente care au un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, pentru completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED, în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncționale, pentru extinderea sistemului de iluminat existent, precum și pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiții.

„Aceste îmbunătățiri se vor reflecta în optimizarea consumului de energie și, implicit, în reducerea facturilor la utilități, precum și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, Finanțarea va fi acordată în funcție de numărul de locuitori din unitățile administrativ-teritoriale pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei; pentru comune cu o populație de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei; pentru orașe – maximum 3.000.000 lei; pentru municipii de rang 0 – municipiul București – maximum 50.000.000 lei; pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei; pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

Proiectul de la Lupeni prevede extinderea iluminatului public cu 100 de stâlpi metalici, montarea a 100 de aparate de iluminat stradal, 100 de aparate de iluminat pietonal în zona de intervenție de pe raza municipiului.

Se va urmări implementarea unui sistem  de telegestiune ceea ce va duce la un reducerea consumului de energie electrică și la reducerea cheltuielilor pentru menținerea sistemului de iluminat public.Valoarea totală a obiectivului de investiție  se ridică a suma de 5.203.485,80 lei cu TVA inclus.

Consiliul local  al municipiului Lupeni l-a mandatat pe primarul Lucian Resmeriță să reprezinte localitatea în relația cu finanțatorul.

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: