Fonduri nerambursabile de la Consiliul Județean pentru patru unități de cult din VALEA JIULUI

    Potrivit procesului verbal încheiat zilele trecute, mai multe parohii din județ, de mai multe confesiuni religioase, au întrunit punctajul necesar accesării fondurilor nerambursabile, care se acordă de la Consiliul Județean Hunedoara.

Pe anul 2021 în conformitate cu prevederile Legii 350/ 2005, privind finanțările nerambursabile din fondurile publice, doar cei  care au întrunit punctajul necesar, vor beneficia de aceste fonduri. Conform procesului verbal, 75 de puncte au primit cei de la Parohia romano – catolică din Lupeni, pentru reparații curente exterioare biserică. Parohia ortodoxă Lupeni Bărbăteni  a solicitat finanțare pentru reparații exterioare turn  biserică.

Parohia ortodoxă Petroșani – Colonie a solicitat finanțarea pentru construcție biserică, iar Parohia ortodoxă de la Jieț pentru reparații acoperiș biserică.

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, ale art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002 aşa cum a fost modificată de H. G. nr. 1265/2010 și a Legii 215/ al adiministrației publice locale.

Modul de respectare a destinației fondurilor alocate, precum și justificarea utilizării acestora de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.

Angella Dumitrașcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: