Ajutor de stat pentru CEH de 97.410 mii lei pentru închiderea minelor necompetitive

                CEH SA ”în insolvență” va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr.C(2018) 1001/ final din 16 februarie 2018.

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul CEH SA ”în insolvență” se aprobă anual prin hotărâri ale Guvernului.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, monitorizarea aplicării Deciziei CE nr.787/2010 revine Ministerului Energiei.

Prin proiectul de act normativ se supuneaprobării acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor două  unităţi miniere necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A.”în insolvență”, pentru anul 2021, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final.

Astfel, pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 97.410mii lei, în următoarea structură: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi  pierd locul de muncă – 12.350 mii lei; costuri cu reconversia profesională – 540 mii lei; costuri de închidere subterană – 20.628 mii lei; costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere –  37.213 mii lei;  costuri de recultivare a solurilor de suprafață – 26.679 mii lei.

Ajutorul de stat  pentru anul 2021  este o măsură de sprijin ce face parte dintr-un plan mai amplu de măsuri, care include acordarea de ajutoare de stat și care vizează închiderea minelor necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A.”în insolvență”.

Aceste măsuri de sprijin se acordă până în anul 2024 și au fost notificate și autorizate de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2016)7719 final, din data de 8 aprilie 2016, modificată și completată prin Decizia nr. Decizia nr. C (2018) 1001 final, din data de 16.02.2018.

Arthur Gărdescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: