Colaborarea cu reprezentanţii societăţii civile este de bun augur

               Primarul Municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă,  a avut o întâlnire de lucru cu președintele Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN,  Ion Popescu. Temele abordate au fost următoarele:  tranziția justă în Municipiul Lupeni: provocări și oportunități; necesitatea diversificării oportunităților de angajare pentru locuitorii din Municipiul Lupeni; demersuri comune pe lângă Guvernul României pentru identificarea și alocarea finanțărilor necesare investițiilor în infrastructura de transport și de utilități publice; parteneriatul social cu societatea civilă organizată, inclusiv cu organizațiile sindicale din structură.

Municipiul Lupeni îşi consolidează capacitatea administrativă pentru accesarea fondurilor europene care vor fi alocate prin Cadrul financiar multianual al Uniunii Europene 2021 – 2027, dar și prin Mecanismul European pentru o Tranziție Justă.

         ”Cred că municipiul Lupeni are nevoie de parteneri puternici în vederea accesării de fonduri europene, mai ales în contextul noilor programe europene care au în vedere sprijinirea regiunilor miniere aflate în tranziție. În acest sens, cred că experiența unor organizații neguvernamentale recunoscute la nivel național și european precum și parteneriatul pe care ni-l dorim cu reprezentanții societății civile care-și propun să ne sprijine, nu poate fi decât de bun augur. Salut, în acest sens, deschiderea manifestată de domnul Ion Popescu, președintele Confederației Meridian, care a fost alături de Valea Jiului și până acum și care dorește să ne sprijine, cu același interes, în continuare”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Mecanismul pentru o tranziție justă este un instrument-cheie creat pentru a se asigura că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă. Deși toate regiunile vor avea nevoie de finanțare, iar Planul de investiții pentru Pactul ecologic european o va furniza, mecanismul asigură un sprijin țintit care să ajute la mobilizarea unui cuantum de cel puțin 100 de miliarde de euro în perioada 2021-2027 în cele mai afectate regiuni, în scopul de a se atenua impactul socioeconomic al tranziției. Mecanismul va crea investițiile necesare pentru a ajuta lucrătorii și comunitățile care se bazează pe lanțul valoric al combustibililor fosili. Mecanismul va suplimenta contribuția substanțială de la bugetul UE prin intermediul tuturor instrumentelor care sunt relevante în mod direct pentru tranziție.

Mecanismul pentru o tranziție justă va consta în trei surse principale de finanțare:

1) Un fond pentru o tranziție justă, care va primi fonduri noi din partea UE în cuantum de 7,5 miliarde de euro, care se adaugă cuantumului inclus în propunerea Comisiei pentru următorul buget pe termen lung al UE. Pentru a putea valorifica partea din fond care le revine, statele membre vor trebui, în colaborare cu Comisia, să identifice teritoriile eligibile prin intermediul unor planuri teritoriale specifice privind tranziția justă. Statele membre vor trebui, de asemenea, să se angajeze să aloce, pentru fiecare euro din Fondul pentru o tranziție justă, fonduri din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european Plus și să furnizeze resurse naționale suplimentare. Efectul cumulat va consta în finanțare în cuantum de 30-50 de miliarde de euro, care va mobiliza și mai multe investiții. Fondul va furniza în principal granturi regiunilor. De exemplu, va sprijini lucrătorii în dobândirea de abilități și competențe pentru viitoarea piață a forței de muncă și va ajuta IMM-urile, startup-urile și incubatoarele de afaceri să creeze noi oportunități economice în aceste regiuni. Totodată, fondul va sprijini investițiile în tranziția către o energie curată, de exemplu în eficiența energetică.

2) O schemă specifică pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU, pentru mobilizarea de investiții în cuantum de până la 45 de miliarde de euro. Această schemă va încerca să atragă investiții private, inclusiv în energie și transporturi durabile, care să aducă beneficii regiunilor respective și să ajute economiile acestora să găsească surse noi de creștere.

3) Un mecanism de împrumut pentru sectorul public, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, cu garanții de la bugetul UE, pentru mobilizarea unor investiții de 25-30 de miliarde de euro. Mecanismul va fi folosit pentru împrumuturi acordate sectorului public, de exemplu în sectorul rețelelor de încălzire centralizată și în cel al renovării clădirilor. În martie 2020, Comisia va prezenta o propunere legislativă care să încadreze acest aspect.

Mecanismul pentru o tranziție justă vizează mai mult decât finanțarea: prin intermediul unei platforme dedicate tranziției juste, Comisia va furniza asistență tehnică statelor membre și investitorilor și se va asigura că sunt implicate comunitățile afectate, autoritățile locale, partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale. Mecanismul pentru o tranziție justă va include un cadru de guvernanță puternic, axat pe planuri teritoriale specifice privind tranziția justă.
Arthur Gărdescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: