DGASPC Hunedoara este Partener în proiectul „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță”

ANES, în parteneriat cu 35 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, patru primării și trei Consilii Județene din țară, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul: „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță”, cod proiect MySMIS 128038, cu o valoare totală de 51.080.375,72 lei, pentru o perioadă de implementare de 48 de luni.

DGASPC Hunedoara este Partener nr. 23 în cadrul proiectului. Din valoarea totală a proiectului, suma de 1.137.174,76 lei reprezintă valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului pentru Partenerul nr. 23. Fiecare partener va asigura contribuția proprie (0.045%) la cheltuielile totale ale proiectului, iar în cazul D.G.A.S.P.C. Hunedoara contribuția este de 22.743,50 lei.

Obiectivul general al proiectului este: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea măsurilor şi serviciilor sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivel naţional prin crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale inovative integrate de locuinţe protejate, grupuri de suport şi consiliere vocaţională în scopul implementării unui program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice şi derularea unor campanii privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Conform Legii nr. 217/2003 pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie Republicată cu modificările și completările ulterioare, este victimă a violenţei în familie persoana care este împiedicată să-şi exercite drepturile şi libertăţile fundamentale.aceasta având dreptul la: respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private; informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale; protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale; servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită, în condiţiile legii; consiliere şi asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.

Obiectivele specifice ale proiectului: Reducerea numărului de victime ale violentei domestice prin crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale inovative integrate, respectiv 42 de locuinţe protejate (câte una în fiecare județ), în scopul transferului la o viaţă independentă al victimelor violenţei domestice şi derularea unor campanii privind prevenirea şi combaterea violenței domestice. Acest obiectiv va fi realizat prin prisma tuturor acțiunilor realizate prin proiect. Prin proiect se urmărește astfel creșterea capacităţilor şi a autonomiei persoanelor victime ale violenței domestice care declanşează o serie de consecinţe atât individuale, cât şi pentru întreaga societate.

La nivelul județului Hunedoara, D.G.A.S.P.C. își propune prin acest proiect înființarea unei Locuințe Protejate destinată victimelor violenței domestice și asigurarea, în mod concomitent, a unui grup de suport și a unui cabinet de consiliere vocațională pentru acestea.

                                                                   Director General,                                                                                          Geanina Marina Ianc         

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: