Consiliul Județean sprijină organizațiile nonguvernamentale

            Consiliul Județean face apel către organizațiile interesate că, mai sunt dor trei săptămâni până  la finalul perioadei de depunere a proiectelor ce pot primi finanțare în baza Legii 350/2005!

Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi sumele aprobate pentru anul 2019 sunt următoarele:
– Promovarea valorilor culturale – programe şi proiecte de interes zonal, inclusiv cultură scrisă – 400.000 lei;
– Organizarea activităţilor şi acţiunilor ştiinţifice, învăţământ, tineret – 400.000 lei;
– Sprijinirea organizării competițiilor sportive, precum și a altor activități sportive – 1.000.000 lei;
– Sprijinirea cultelor religioase – 2.700.000 lei.

Regulamentul și documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile, adoptate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 93/2019 se pun la dispoziţia celor interesaţi la Compartimentul culte, sport, activități culturale, sau pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara, www.cjhunedoara.ro.
Aplicanţii vor depune proiectele pentru obținerea finanţării nerambursabile la Registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, camera nr. 2 (două exemplare – original și copie, în plic închis pe care se va menționa solicitantul, domeniul, denumirea proiectului și codul unic de înregistrare al acestuia, nr. telefon).
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea nr. 350/2005, a Regulamentului adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 93./ 2019Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 04.06.2019, ora 16.00.

Ella Schreiber

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: